...

Schenkt u een som geld, zorg er dan ook voor dat dit geld terecht komt op de eigen rekening van uw kind en niet op een gezamenlijke rekening van uw kind en diens partner. Zorg er tevens voor dat de schenking, hand- of bankgift op een correcte manier gebeurt en dat hiervoor de juiste documenten worden opgesteld. Een notaris kan u hierover advies geven. U kunt bovendien een voorwaarde koppelen aan de schenking waarin u uw kind verbiedt om de schenking in te brengen in een huwgemeenschap of in een toegevoegd gemeenschappelijk vermogen. Een dergelijke bepaling is perfect geldig. Is uw kind gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen (of woont dit samen) en investeert dit de geschonken som in een onverdeeld goed (bv. door verbouwingen te betalen aan een woning die onverdeelde eigendom is), dan is het belangrijk dat uw kind goede afspraken maakt over wat er met deze investering gebeurt als er uiteindelijk een haar in de boter komt. Deze overeenkomst moet schriftelijk worden opgemaakt. Hiervoor wordt best een beroep gedaan op de diensten van een advocaat of notaris.