...

Op www.deapotheker.be kan u daarover een korte enquête invullen. We peilen daarin naar uw standpunt over vaccins in het algemeen, uw intenties om uw patiënten op het belang van het vaccin te wijzen, en om uzelf te laten inenten. De resultaten van de rondvraag leest u binnenkort in dit magazine. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.