...

In België worden ieder jaar meer dan een miljoen doses van vaccins toegediend. Vaccins zijn de meest gecontroleerde farmaceutische producten en die controles dienen om de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van vaccins te waarborgen. De antivaccinatiebeweging wint sinds enkele jaren aan kracht. "Tot voor kort baseerde ze haar argumenten op de literatuur, het internet... maar sinds kort schakelt ze zelf laboratoria in om vaccins te analyseren en publiceert ze de resultaten en conclusies op websites", aldus Koen Brusselmans (Sciensano), die een overzicht heeft gegeven van de argumenten die de antivaccinatiebeweging aanhaalt.Tegenstanders van vaccins beweren dat vaccins toxische stoffen (thiomersal, aluminium, squaleen, formaldehyde...) bevatten. Koen Brusselmans legt uit dat thiomersal, dat vroeger werd gebruikt als bewaarmiddel (zeer lage dosis, niet toxisch), niet meer in vaccins wordt gebruikt. "Het aluminium dat in veel vaccins zit (0,2-0,8 mg), is essentieel als adjuvans. De concentratie is laag en niet toxisch. Dagelijks nemen we 10 mg aluminium in via het milieu." Sommige vaccins bevatten squaleen. "Squaleen is een stof die van nature voorkomt in het lichaam. Het is een precursor van de synthese van sterolen (cholesterol). Ook formaldehyde wordt vaak gebruikt om vaccins te inactiveren. Na zuivering is de residuele hoeveelheid formaldehyde zeer laag: < 0,1 mg. We krijgen overigens dagelijks formaldehyde binnen via de omgeving: lucht (1 mg), voeding (1-10 mg), plastics..."Tegenstanders van vaccins beweren ook: "Vaccins bevatten elementaire onzuiverheden, die niet op het etiket worden vermeld en die toxisch kunnen zijn (Fe, Al, Cu Cr, Zn, Ca, Mg, Si...)." "Hun vorsers hebben hun analyses blijkbaar uitgevoerd met een scanning-elektronenmicroscoop (Field Emission Gun Scanning Electron Microscopy, FEGSEM) en energiedispersieve X-straalspectroscopie, maar ze geven geen details over de methode, de bereiding van de stalen (het zou kunnen dat de elementen erin zijn geraakt tijdens die fase) en hebben geen positieve of negatieve controle gebruikt. Met scanning-elektronenmicroscopie kan je elementen in zeer lage hoeveelheden opsporen, maar kan je ze niet kwantificeren. Wat is dan de relevantie van die gegevens? Sporenelementen komen overal in het milieu voor in uiterst lage, niet-toxische concentraties."Derde bewering: "Het vaccin MMR Priorix bevat DNA van een humane foetus: het volledige genoom, genetisch sterk gewijzigd en mogelijk kankerverwekkend"."Het is inderdaad zo dat een van de bestanddelen van het mazelenvaccin wordt geproduceerd door middel van MRC-5-cellen, een lijn van humane diploïde fibroblasten. Het mazelen-bof-rubellavaccin is vrij 'oud', maar bevat slechts residuele hoeveelheden DNA-fragmenten in een lage en niet-toxische concentratie. MRC-5-cellen bevatten normaal DNA en zijn niet kankerverwekkend. Het DNA van MRC-5-cellen is niet genetisch gewijzigd en is niet kankerverwekkend. Mazelen-bof-rubellavaccins worden al meer dan 40 jaar gebruikt en er is geen enkel verband met een of andere ziekte vastgesteld", merkte Koen Brusselmans op."Sommige vaccins bevatten vreemde virussen", beweren tegenstanders van vaccins op grond van een screening van verschillende vaccins door middel van next generation sequencing (NGS)."NGS is inderdaad een geavanceerde techniek, maar kleine hoeveelheden DNA/RNA kunnen worden opgespoord, maar de analyse van de gegevens is complex en moeilijk", geeft de specialist van Sciensano aan. In Gardasil-9 (HPV) zouden ze een avian leukosis virus en twee endogene humane retrovirussen (K en H/env62) hebben ontdekt, dus drie retrovirussen, die kanker kunnen veroorzaken. Die resultaten zijn onbeduidend: een NGS moet worden bevestigd door preciezere tests, en dat hebben ze nog niet gedaan."Vijfde bewering: "Aanwezigheid van macromoleculen en onoplosbare, onverteerbare aggregaten in Infanrix hexa, die niet kunnen worden gesequencet/geanalyseerd. Zou dat kunnen wijzen op een prion?"Gereconstitueerd Infanrix hexa is een suspensie, die wat troebeler is dan enkel de vloeistof. "Het uitzicht van vaccins wordt getest door de fabrikanten en onafhankelijke laboratoria (OMCL, Official Medicines Control Laboratory). Als ze afwijken van de specificaties, worden ze geëlimineerd. Hebben de onderzoekslaboratoria de stalen correct behandeld? Tal van factoren kunnen de vorming van aggregaten verklaren, maar de tegenstanders van vaccins zien maar één mogelijke verklaring: het zou kunnen gaan om prionen. Dat is zuivere speculatie, die enkel dient om de mensen bang te maken. Dat is geen wetenschap."Laatste bewering: "De vaccins bevatten niet de antigenen die op het etiket worden vermeld" (Infanrix hexa: "er kon geen enkel antigeen worden gedetecteerd").Infanrix hexa bevat 10 verschillende antigenen: Te, Di, Per (PT, FHA, PTN), IPV type 1, 2 en 3, HBV, Haemophilus influenzae type B. "Een onderzoekslaboratorium heeft geen enkel van die antigenen kunnen detecteren?", vroeg de specialist zich af. "Om een geschikte methode te ontwikkelen, moet je de antigenen/vaccin kennen. Enkel de overheden en de OMCL hebben toegang tot die informatie. Die laboratoria hebben vloeibarefase-chromatografie plus massa-spectrometrie (LC-MS) gebruikt. Die methode is echter niet geschikt om antigenen te meten. Ze geven geen details over hun methode. We kunnen dus onmogelijk nagaan of het onderzoek correct werd uitgevoerd. Antigenen worden geadsorbeerd op aluminium. Als het laboratorium het supernatant heeft geanalyseerd, is het nogal logisch dat er weinig of geen anti-geen werd gevonden. Identificatie en meting van de activiteit zijn twee obligate tests voor elk lot van het vaccin. Loten die niet conform zijn, worden weggegooid.""Onafhankelijke experts zijn er niet in geslaagd de vaststellingen en beweringen van de antivaccinatiebeweging te bewijzen of te bevestigen. Vaak laat de onderzoeksmethode die de antivaccinatiebeweging gebruikt, te wensen over en wordt ze weinig of niet beschreven, zodat je de resultaten ervan onmogelijk kunt valideren. We hebben ook geen informatie over het verzamelen en de verwerking van de stalen. Al in dat stadium kunnen er immers veel fouten optreden. De resultaten van high-techanalyses worden vaak slecht geïnterpreteerd en er worden verkeerde conclusies uit getrokken. Sommige beweringen zijn zuivere leugens, fake news", concludeerde Koen Brusselmans en hij herinnerde er nogmaals aan dat de kwaliteit van vaccins sterk wordt gecontroleerd en dat de veiligheid en de doeltreffendheid ervan verzekerd zijn.