...

De bevraging loopt al een tijdje en is een initiatief van prof. Eline Tommelein (VUB). De meting past in een breder project waarbij de volledige eerste lijn gemonitord wordt, legt ze uit. "Bedoeling is dat wanneer we problemen opmerken in bepaalde regio's in de eerste lijn, we de tweede lijn preventief kunnen inlichten dat het daar waarschijnlijk drukker wordt. Enerzijds omdat er waarschijnlijk meer patiënten zullen zijn, anderzijds omdat de eerste lijn daar uitvalt. We kunnen dan zorgverleners verplaatsen naar andere regio's waar de nood hoog is, zodat de continuïteit van de zorg gegarandeerd blijft." De meting vindt twee keer per week plaats, op woensdag en op vrijdag. Bij het ter perse gaan van deze editie konden we de gegevens tot 29 maart inkijken. 945 apothekers namen aan de eerste metingen deel. Na opschaling in het bredere project vulden 596 apotheker-titularissen de lijst in, die 1.947 teamleden vertegenwoordigen. Een eerste interessante vaststelling is dat het aantal cliënten dat per dag in de apotheek over de vloer komt, zich lijkt te normaliseren, na de toeloop in de eerste periode na de lockdown light, licht Eline Tommelein toe. "Het aantal telefonische contacten is evenwel meer dan verdubbeld, van gemiddeld 12 tot 27 per dag." Opvallend is verder dat nog steeds een significant aantal mensen (40%) naar de apotheek stapt voor niet-essentiële zaken. Bijna zeven op de tien (67%) komen langs naar aanleiding van corona: informatievraag, koortswering, stockage/hamsteren van chronische medicatie, alternatieve therapieën. Vier op de vijf apotheken volgen de aanbevelingen goed op, gaat prof. Tommelein verder. Het gaat dan over het bewaren van anderhalve meter afstand of de patiënten apart binnenlaten (63%), enkel elektronisch betalen (76%), regelmatig ontsmetten van de balie en andere risicovolle oppervlakken (75%), plexiglas op de balies (80%), werken met mondmaskers (20%) en met handschoenen (33%). Slechts 2% maakt gebruik van een wachtluik om de patiënten te bedienen.