...

" Wij raden systemische corticosteroïden aan bij de behandeling van kritiek zieke patiënten met een ernstige covid-19." De WGO heeft haar advies bijgewerkt op grond van de publicatie diezelfde dag van de resultaten van een prospectieve meta-analyse, die aantoont dat corticosteroïden dankzij hun sterke ontstekingsremmende werking doeltreffend zijn bij patiënten met een zeer zware covid-19. Patiënten met een acute ademhalingsinsufficiëntie werden tot nog toe behandeld met zuurstoftoediening en kunstmatige beademing. In juni werden de preliminaire resultaten van de Recovery-studie 3 gepresenteerd. Volgens die resultaten verlaagt dexamethason de sterfte bij kunstmatig beademde covid-19-patiënten met 35% en bij patiënten die enkel zuurstof nodig hadden, met 20%. Dat wordt nu bevestigd door een meta-analyse van zeven gerandomiseerde klinische studies die tussen 26 februari en 9 juni 2020 in twaalf landen over de hele wereld werden uitgevoerd. De door de WGO aangestelde experts hebben de resultaten van de zeven studies samen geanalyseerd. In het totaal ging het om 1.703 patiënten (mediane leeftijd: 60 jaar) die wegens een ernstige covid-19 op de bewakingsafdeling waren opgenomen. 678 patiënten hebben hydrocortison, dexamethason of methylprednisolon in lage dosering gekregen, 1.025 patiënten hebben een placebo gekregen of enkel zuurstof of kunstmatige beademing. 647 patiënten zijn overleden: 222 in de groep die werd behandeld met corticosteroïden, en 425 in de groep die de gebruikelijke zorg of een placebo had gekregen. Bij behandeling van de zwaar zieke patiënten met dexamethason of hydrocortison daalde de totale sterfte ongeacht de doodsoorzaak na 28 dagen van 40% naar 32%, dus een relatieve daling van het overlijdensrisico met 20% in vergelijking met de klassieke zorg of een placebo. Het aantal patiënten in de meta-analyse dat werd behandeld met methylprednisolon, was te klein om het effect ervan te ramen. Corticosteroïden waren doeltreffend ongeacht de leeftijd van de patiënten, het geslacht en de duur van de ziekte. "Corticosteroïden zijn goedkope, vlot beschikbare geneesmiddelen. Onze analyse bevestigt dat ze de sterfte verlagen bij patiënten met een zeer zware covid-19", zei prof. Jonathan Sterne, een van de auteurs. Het gebruik van corticosteroïden is echter niet zonder risico, vooral als ze worden gebruikt bij minder zieke patiënten. Corticosteroïden verzwakken immers het immuunsysteem. "Wij raden aan corticosteroïden niet te gebruiken bij patiënten met een minder ernstige covid-19. Die behandeling zou immers niets bijbrengen en zou zelfs schadelijk kunnen zijn", laat de WGO weten in een persmededeling. Zoals de WGO stelt, zijn corticosteroïden dus enkel geïndiceerd bij patiënten met een ernstige covid-19 om een cytokinestorm (met alle gevolgen van dien: beademing, andere zware manoeuvres...) te voorkomen.1. Journal of the American Medical Association, 2 september 2020, doi: 10.1001/jama. 2020.17023 2. WHO, news release, 2 september 2020 3. medRxiv, 22 juni 2020, doi: 10.1101/2020.06.22.20137273