...

In onze editie van 23 april lanceerden we de grootscheepse enquête, waarin we peilen naar uw bezorgdheden en bekommernissen, naar uw voorkeuren en wensen, kortom naar alles waar u als apotheker mee bezig bent, zowel privé als professioneel.Aan de hand van uw - hopelijk massale - respons stelt de redactie in september een editie samen met een schat aan exclusieve gegevens over de Belgische apotheker anno 2019. Een nummer tjokvol interessant cijfermateriaal, statistieken en commentaren van prominenten uit de sector. Meteen ook een ideaal instrument om overheden, decisionmakers en de publieke opinie te confronteren met uw problemen en bezorgdheden.Deelnemen aan 'Wie bent u, apotheker?' maakt het mogelijk om een compleet beeld te schetsen van de beroepsgroep in al zijn diversiteit, complexiteit en rijkdom. Kers op de taart: onder de respondenten verloten we een cruise voor twee op de Donau.