...

Waarom moet u aan de enquête deelnemen? Voor Philippe Parent, die de hele vragenlijst al heeft ingevuld, is het belangrijk om de mening van zijn collega's te kennen over alles wat de rol van de apotheker doet evolueren. "Onder de apothekers staan sommigen voor 200% achter de reorganisatie van de eerste lijn, maar zeker evenveel zijn er niet in geïnteresseerd. Waarom mogen verpleegkundigen bijvoorbeeld vaccineren en wij niet? De mindset van het apothekersberoep moet absoluut anders: we hebben jaren universitaire studies achter de rug, we beschikken over de nodige bekwaamheden om de farmaceutische zorg verder uit te bouwen en daarvoor erkend te worden."Heel wat vragen peilen naar uw mening over de toekomst van het beroep. Philippe Parent had ook graag een vraag gezien over de uitbreiding van het subsitutierecht, met name in de context van de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen. "Zo kunnen we de overheid laten zien dat de apothekers goed werk leveren, dat we contact opnemen met de arts indien nodig en dat die ons advies over het algemeen op prijs stelt. Als we het kunnen voor antibiotica en antimycotica zie ik niet waarom het niet zou lukken voor andere geneesmiddelen: de apotheker zou over een wettelijk kader moeten beschikken om hem daarin te ondersteunen. Het zou de verkoop van generieken stimuleren en de concurrentie tussen bedrijven wat meer laten spelen.""Wij hebben ook een kracht die de artsen nog niet voldoende beseffen: we zijn een luisterend oor voor onze patiënten op gelijk welk moment en wij kunnen hen begeleiden. Zo zouden we bijvoorbeeld een 'voorschrijvende' functie moeten hebben om de patiënten ertoe aan te zetten om hun arts te raadplegen in functie van hun klachten."De Brusselse apotheker is verder benieuwd naar wat zijn collega's vinden over het delen van patiëntendossiers. "Dat is belangrijk, maar ik maak me zorgen over de invulling ervan. Kijk maar naar Frankrijk, waar de artsen en de apothekers de dossiers niet altijd up to date houden. Je kan iemand niet beletten om naar een andere apotheek te gaan en ik vrees dat bepaalde zaken ons ontsnappen." En dan is er nog het commerciële aspect van die gegevens...Een andere vraag in de enquête gaat over de wachtdienst. "Die is niet ideaal, noch wat de verloning betreft, noch aangaande het belang ervan. Ik droom van een vrijwillige en beter betaalde wachtdienst. Na 23 u zitten we er nog voor spek en bonen, bij wijze van spreken. Er is misschien beterschap op komst, maar nog te veel apotheken draaien echt weinig rendabele wachtdiensten. Op de spoed worden er te veel sterke antibiotica, ontstekingsremmers en pijnstillers voorgeschreven als startbehandeling en laat de diagnose te wensen over... In die omstandigheden weet ik niet of de apotheker met wacht veel nut heeft, buiten een dringende verzorging of acutere aandoeningen zoals een urineweginfectie, antibioticaresistentie,... De overheid moet dat herbekijken."De enquête peilt dus naar wat de apothekers bezighoudt, zowel professioneel als in hun privé-leven. "Dat is een goede zaak want ik denk dat mensen minder geneigd zijn om hun mening te geven aan een beroepsvereniging. Een enquête invullen is vrijblijvend en je weet dat mensen naar waarheid antwoorden. Ook de persoonlijke vragen, over het inkomen bijvoorbeeld, zijn interessant. Ik heb daar geen probleem mee - alle lonen zijn nu toch aangegeven en het kan een indicatie zijn van de mentaliteit van de apotheker. In een sociologische context is het zeker van belang om vast te stellen dat zelfstandigen het niet gemakkelijk hebben: 'Hij heeft vier kinderen en verdient maar 2.500 euro per maand?'. Dat zijn elementen die aandacht verdienen: wij zijn wel universitair geschoold maar het basisloon in de officina is echt te laag. Als kleine onafhankelijke apotheken het hoofd boven water willen houden tegenover de grote groepen, dan moet ons salaris naar omhoog. Het is dus interessant om daar gegevens over te hebben. Er circuleert namelijk ook heel wat foutieve informatie, mensen denken dat apothekers het breed hebben..."