...

Vandaag worden patiënten hoe langer hoe vaker ambulant behandeld. Wat is de rol van de apotheker en de ziekenhuisapotheker in die context? Dat was het onderwerp van een conferentie die onlangs georganiseerd werd door de Fondation Médicaments et Société in Brussel. In onze editie van 23 april gingen we in op de rol van de officina-apothekers, deze keer gaat het over de ziekenhuisapothekers.Hun werk onderging de afgelopen jaren behoorlijk wat veranderingen. Denk maar aan medication reconciliation, de evaluatie van geneesmiddelenvoorschriften, registratie van een geactualiseerde geneesmiddelenlijst, medicatieschema bij ontslag,... Dat alles naast een specifieke geïndividualiseerde insteek voor ambulante patiënten, een taak die steeds grotere proporties aanneemt. In die mate zelfs dat de ziekenhuisapotheek er een loket en een vertrouwelijke ruimte bij krijgt.Ziekenhuisapothekers worden steeds vaker betrokken bij het multidisciplinair overleg en zijn steeds actiever bij consultaties en in het dagziekenhuis.Sinds 2015 en de intrede van directe antivirale genees middelen (DAA) is de behandeling van patiënten met hepatitis C aanzienlijk geëvolueerd. "In het Erasme ziekenhuis begeleidt de apotheker de patiënt gedurende de hele behandeling voor een geneesmiddelenanamnese, een analyse van de interacties, het verduidelijken van de behandeling, de neveneffecten, de interacties, de tolerantie en de therapietrouw", zegt Émilie Quinet. "We zorgen voor een telefonische permanentie voor patiënten en er werden verschillende tools ontwikkeld, zoals een gepersonaliseerde patiëntinformatie (boekje, informatiefiches, afspraken, contacten, enz.) en het farmaceutisch dossier.""Een activiteitverslag toont aan dat er sinds 2017 meer dan 200 patiënten met hepatitis C behandeld werden in Erasme, vooral met '1 pil per dag'. 13% van die patiënten zag een apotheker voor de behandeling en 50% volgde het volledige voorgestelde farmaceutisch parcours. Meer dan een derde (36%) van de patiënten kampte met interacties en de therapie trouw was goed bij 99% van de patiënten en 44% nam contact met de apotheker om vragen te stellen over interacties, nevenwerkingen, en zo meer."De begeleiding door een apotheker komt tegemoet aan twee punten in het HCV-protocolakkoord: hij wordt systematisch gecontacteerd om geneesmiddeleninteracties te evalueren en de patiënt heeft het voordeel van het farmaceutisch advies.