...

Een document van de taskforce vaccinatie beschrijft hoe de vaccinatiestrategie in praktijk zal worden gebracht. De strategie zelf is een work in progress - er zijn veel onbekende factoren. De campagne wordt stapsgewijs ontplooid. Belangrijke elementen kunnen nog worden bijgestuurd naargelang nieuwe voorraden of nieuwe informatie beschikbaar komen. Gehoopt wordt dat het EMA de derde week van december de knoop zal ontward hebben, en het licht op groen zal zetten voor het vaccin van Pfizer dat dan als eerste beschikbaar zal komen in januari. De vaccinatie tegen covid zou dan begin 2021 van start gaan in de woonzorgcentra. De specifieke kenmerken van het Pfizer- vaccin maken het moeilijk om rechtstreeks aan de woonzorgcentra te leveren. Het ziet er naar uit dat de vaccinproducent zelf de vaccins aan de ziekenhuizen zal leveren. Die hebben de infrastructuur om de vaccins op -75°C te bewaren. Ziekenhuizen met een opslagcapaciteit van minstens 1.000 flacons worden een decentraal magazijn. De ziekenhuisapotheken kunnen de vaccins bereiden volgens de procedure van de fabrikant, en verdelen over individuele doses - het FAGG ging volgens het plan samen met de ziekenhuisapothekers, en met de informatie van de fabrikant, begin van deze maand de procedures daarvoor op scherp stellen. De bestaande samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen en de woonzorgcentra zullen nu hun diensten weer moeten bewijzen. De levering van het vaccinatiemateriaal, zoals spuiten, wordt gecoördineerd door het FAGG. De eerste maanden staat één gespecialiseerde firma (Medista) daarvoor in. Later komt er voor België ook een centrale opslag voor vaccinleveranciers. In de woonzorgcentra worden zowel de bewoners als het personeel prioritair gevaccineerd. Ze staan aan de kop van de fase 1a. In fase 1a worden alle zorgprofessionals, ook die in de eerste lijn, gevaccineerd. Ook de apothekers zijn daarbij. Stagiairs in opleiding krijgen dezelfde voorrang. Bedrijfsgeneeskundige diensten spelen hun rol. Ook test- en triagecentra die dichtbij een ziekenhuis liggen, kunnen al snel ingeschakeld worden. In de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en in de eerste lijn kan voortgebouwd worden op scenario's die al bestaan voor de griepvaccinatie. Het FAGG gaat er voorlopig vanuit dat in januari al 340.000 personen gevaccineerd kunnen worden, in februari nog eens 210.000 en in maart 620.000 - ermee rekening houdend dat voor een volledige vaccinatie twee doses nodig zijn. Fase 1b zou eind februari, begin maart kunnen starten, zo schat de taskforce momenteel. Eerst de populatie van 65-plussers (2 miljoen mensen) - mogelijk te beginnen met de oudste groep. Vervolgens de personen tussen 45 en 65 jaar oud die een onderliggende chronische aandoening hebben (1,3 miljoen mensen). Volgende in de rij zijn de 'essentiële' beroepen. In fase 1b spelen de vaccinatiecentra een hoofdrol. Naast de bestaande test- en triagecentra die een goede vertrekpositie hebben om deze rol op te nemen, kunnen dat nieuwe grootschalige centra zijn. Geschat wordt dat de hele groep met fase 1a en 1b vier miljoen mensen omvat. Het streefdoel is momenteel dat dat aantal in juni gevaccineerd zal zijn. Of vaccins later rechtstreeks aan de centra kunnen worden geleverd, zal verder worden bekeken. Met het oog op infectiepreventie houdt men de lijn tussen ziekenhuisapotheken en vaccinatiecentra liever niet te intens. Maar dan moeten er wel mensen in de vaccinatiecentra worden opgeleid. In hoeverre verschillende groepen sequentieel worden gevaccineerd, dan wel of men de verschillende fases laat overlappen, is afhankelijk van hoeveel doses er op een bepaald moment beschikbaar zijn - maar ook van het optimaal benutten van de vaccinatiecapaciteit. Het plan blijft nog zeer vaag over wanneer fase 2 zal aanvangen (vaccinatie van de rest van de bevolking) en hoe die precies zal verlopen. Midden 2021 jaar zullen er hopelijk al verschillende vaccins beschikbaar zijn - die niet allemaal op zeer lage temperaturen gestockeerd moeten worden, en waarvan een aantal misschien in individuele doses zal komen. Er zullen verschillende onderzoeksprogramma's worden gestart, om de vaccinatie- graad op te volgen, de bijwerkingen van de vaccins in kaart te brengen,... België neemt ook deel aan Europese evaluatieprogramma's. De bevindingen zullen in het belang van de transparantie ook publiek worden gemaakt.