...

De eenvoudigste manier om te vernemen wie eigenaar is van een onroerend goed, bestaat er in aan te kloppen bij enkele buren. Zij weten mogelijks wel wie eigenaar is van het onroerend goed dat 'naast' hen is gelegen. Mogelijks kennen ze meteen ook het adres en het telefoonnummer van de eigenaar in kwestie. Op die manier kunt u vaak snel en gemakkelijk de informatie bekomen die u wil krijgen. Men zegt wel eens dat een alternatief er in bestaat dat u naar de gemeente of stad stapt waar het onroerend goed is gelegen. Daar wordt namelijk een zogenaamd kadastraal plan bijgehouden. Weet echter dat de kans klein is dat men u op de gemeente zal willen meedelen wie eigenaar is van het onroerend goed waarin u geïnteresseerd bent, laat staan dat men het adres van de eigenaar zal vrijgeven. De gemeente zal zich nu eenmaal allicht beroepen op de privacywetgeving. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen bij de diensten van het kadaster. U zal die aanvraag, weerom gelet op de regels inzake de privacy, dan wel moeten motiveren. Meer informatie hierover vindt u terug op de website www.kadaster.be/De_gids/Naam_van_de_eigenaar.