Resistentie antibiotica tegen H. pylori sterk gestegen

Uit een Europese studie bij 1.232 patiënten uit 18 landen blijkt dat de resistentie van antibiotica tegen Helicobacter pylori, een schadelijke bacterie die maagaandoeningen en -kanker veroorzaakt, gestegen is van 9,9% in 1998 naar 21% in 2018. De werkzaamheid van antibiotica tegen deze bacterie is op 20 jaar tijd met de helft gedaald.

Apotheker wint prestigieuze prijs met gezondheidscentrum

Eind oktober had in het Royal Lancaster Hotel in Londen de prijsuitreiking plaats van de European Property Award. De Architectuurprijs in de categorie Publieke Werken in Nederland werd gewonnen door het Gezondheidscentrum De Poort van Borne (bij Twente). De Poort Van Borne is het geesteskind van Erik Mijnhardt, apotheker van de derde generatie.

Een win-winsituatie om gezond te blijven

Wouter Arrazola de Oñate & Emmanuel André

Een groep artsen, decanen geneeskunde, professoren, ziekenhuisbestuurders en andere zorgprofessionals roepen de federale onderhandelaars op om meer te investeren in preventieve gezondheidszorg.

Geneesmiddel of voedingssupplement?

Gert Laekeman

Curcuma, Ginkgo biloba, veenbes, Sint-Janskruid: allemaal mooi in capsules of comprimés geperst. Hoe kunnen we weten of het over een geneesmiddel of een voedingssupplement gaat? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt in apothekersmiddens, schrijft em. gewoon hoogleraar Gert Laekeman.

"Schikking met BMA na intense onderhandelingen"

In een reactie op de schikking die met het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit werd getroffen, wijst de Orde der Apothekers erop dat ze er zich inderdaad toe verbindt een aantal lopende projecten te concretiseren.

225.000 euro boete voor Orde der Apothekers

De Orde der Apothekers krijgt een boete van 225.000 euro omdat ze in het verleden de mogelijkheid voor apothekers beperkte om reclame te maken. En omdat ze 'het belang van apothekers verminderde' om kortingen te geven op parafarmaceutische producten.

CM neemt alzheimermedicatie op de korrel

De CM wil stoppen met de terugbetaling van cholinesteraseremmers en memantine voor dementerenden. Daartoe startte het ziekenfonds een procedure op bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Enkel de huidige gebruikers zouden de geneesmiddelen nog terugbetaald krijgen.

Medicatie(spraak)verwarring

Conny Colson

Ze zijn er intussen aan gewend geraakt, de patiënten die ik op mijn spreekuur zie. Zodra ik de algemene klinische toestand heb ingeschat, wordt de medicatielijst overlopen, meestal nog zelfs vóór ik hen onderwerp aan een klinisch onderzoek.

'Eerst onderzoek en overleg'

Paul Sonkes & Daniel Schuermans

De Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België wil niet dat apothekers griepvaccins toedienen. "Eerst moet er duurzaam onderzoek en overleg komen", schrijven ze.

Frankrijk maakt komaf met pictogrammen op geneesmiddelen

De Franse Academie der apotheken wenst de pictogrammen op geneesmiddelenverpakkingen die zwangere vrouwen moeten waarschuwen te hervormen. De afbeeldingen werden ingevoerd in 2017 maar de academie vindt dat het te ruime gebruik ervan contraproductief werkt.

Vaccinatie tegen de griep vanaf 15 oktober

De Hoge Gezondheidsraad actualiseerde recent haar aanbevelingen voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Aangeraden wordt om later te vaccineren en de risicogroepen te behouden. Voorts spoort de Raad de gezondheidsautoriteiten aan om de vaccinatiegraad te verhogen. Vaccinatie in de apotheek kan daartoe overwogen worden.

Huisarts en huisapotheker voeren zelfde strijd

In een video gerealiseerd door de SSMG (de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging) wijst APB-voorzitter Alain Chaspierre op het toenemende belang van samenwerking tussen huisartsen en huisapothekers.

Uit het magazine

Prijs 'Huisapotheker 2019': neem nu deel!

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in de luxueuze Villa Adelaide in Ronse.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.