Een groep van 17 internationale vorsers vestigt de aandacht op het verband tussen het nieuwe coronavirus en diabetes. Volgen hen kan een sars-CoV-2-infectie diabetes uitlokken bij gezonde patiënten en veroorzaakt de infectie ernstige complicaties bij patiënten met een vooraf bestaande diabetes.

Door de coronacrisis zagen velen onder ons hun vakantieplannen geannuleerd. Liever dan thuis te blijven - een staycation - stellen sommigen hun vakantie uit om later op reis te kunnen vertrekken. Een slecht idee, vindt Fiona Donald, vicevoorzitter van het Royal College of Anaesthetists. "Zorgverleners moeten zichzelf wat vakantie gunnen, voordat het werk weer toeneemt."

Vasthouden, verzilveren, durven: die woorden vormen de rode draad doorheen het #zorg2021-slotdebat van in4care afgelopen week. Naast wendbaarheid en snelheid.

In het kader van het contactonderzoek naar corona wordt de capaciteit van de call centra van de Vlaamse gemeenschap op 150 gebracht. Voor de huisbezoeken blijft een ploeg van 50 contactonderzoekers van de ziekenfondsen beschikbaar.

"De voorbije maanden is iedereen overtuigd geraakt van het belang van de apotheker als laagdrempelige toegangspoort tot zorg. Die overtuiging moeten we nu vasthouden als we op j juli aan de slag gaan met de eerstelijnszones." Dat zei Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke woensdagavond op het slotsymposium van VAN over farmaceutische zorg voor personen met dementie.

Uit het magazine

Sinds 8 juni ontdekt u op de Facebookpagina MyAPB elke week zes denksporen die het portret van de officina-apotheker van morgen schetsen. Uw commentaar en suggesties moeten het ideale profiel mee helpen op te stellen.

Na drie jaar is er eindelijk een opvolger voor Ri De Ridder als directeur-generaal van de dienst voor Geneeskundige Verzorging bij het Riziv in zicht. Zijn naam: Brieuc Van Damme, voormalig adjunct-kabinetschef van minister De Block. Er rest nog één horde: enkel een volwaardige regering kan de benoeming goedkeuren.

De Antwerpse apothekers verdelen sinds vorige week de stoffen mondmaskers die door de stad ter beschikking worden gesteld van de inwoners - met duidelijke afspraken rond registratie en toelichting aan de patiënten. Vanaf 15 juni komt daar de verdeling van de 'federale' maskers bovenop. Dat vraagt om enige duiding, vindt KAVA-voorzitter Philippe Van Reeth.

De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt in welke mate Europa voor de toelevering van geneesmiddelen afhangt van China of India. Kan een Europese noodapotheek soelaas bieden?

De stoffen maskers die de overheid ter beschikking stelt van de bevolking, zullen tussen 15 en 26 juni verdeeld worden door de apotheken. Voor de APB is dit een goede gelegenheid om opnieuw contact te leggen met een aantal patiënten.

Overheid gebuisd over de hele lijn - Apothekers na corona nog steeds paraat - Eigen praktijk kritisch doorgelicht