Wat is de rol van de apotheker in rampen en noodsituaties? Zijn ze voorbereid op rampen? Dat onderzoekt Sofie Kuterna, student Farmaceutische Zorg aan de Universiteit Antwerpen. U kan haar onderzoek helpen door een korte enquête in te vullen.

Tegen 2050 zal het aantal 65-plussers in ons land met een derde toenemen, het aantal 80-plussers zal zelfs verdubbelen.Het aandeel 65-plussers in de totale bevolking zal stijgen van 19,6 procent in 2022 naar 25,1 procent in 2050. Die vergrijzing zorgt voor heel wat maatschappelijke uitdagingen, niet in het minst in de gezondheidzorg.

In België lijden meer dan 700.000 mensen aan de longaandoening COPD, beter bekend als 'rokerslong'. Sinds begin april kunnen patiënten met deze chronische longziekte rekenen op een volledig terugbetaalde zorgverlening in de apotheek.

Het project Stock Monitoring Tool, een hulpmiddel om de voorraad van geneesmiddelen te monitoren, is een testfase ingegaan. Het project moet toelaten om beter te anticiperen op onbeschikbaarheden van geneesmiddelen.

Bij het begin van de lente worden ook teken weer actief. Sciensano en Departement Zorg vragen om alert te zijn voor tekenbeten en opgelopen tekenbeten te melden via het platform TekenNet.

Dinsdag heeft het Comité Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement nieuwe regelgeving over geneesmiddelen voor menselijk gebruik goedgekeurd. Klinische onderzoeksgegevens worden langer beschermd.

In België werd meer cocaïne maar minder heroïne gebruikt in de voorbije vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano over de situatie in 2022. Cannabis blijft de meest gebruikte illegale drug.

Europa wil de farmaceutische wetgeving herzien en in een van de voorstellen wil men de medische bijsluiters in de verpakkingen vervangen door print on demand (POD folders die in de apotheek worden geprint en door elektronische productinformatie. De Europese drukkersfederatie Intergraf waarschuwt voor de oplopende kosten die met deze operatie zouden gepaard gaan.

Sinds 1 maart 2024 moeten apothekers de tarieven van hun meest gangbare vergoedbare verstrekkingen op een zichtbare plaats afficheren. Het Riziv stelt daarvoor modelaffiches ter beschikking.

'Lighthouse', een AI-gestuurde chatbot die patiënten toelaat een actievere rol op te nemen in de behandeling van hun mentale gezondheid, heeft de derde editie van 'Healthcare Heroes' gewonnen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het farmabedrijf AbbVie in samenwerking met UCL en KU Leuven en een hele rits organisaties uit de gezondheidszorg.

In Frankrijk duiken er steeds meer digitale kiosken voor teleconsultaties op. De Franse Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) heeft nu een advies uitgebracht met aanbevelingen voor plaatsing en gebruik van deze kiosken.