Alles over ACE1

COVID-19 heeft het vooral gemunt op ouderen en chronische patiënten. De voorkeuren van het virus voor bepaalde slachtoffers lijken - tenminste gedeeltelijk - gerelateerd aan de expressie van receptor ACE2.

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.