Alles over Aflar

De behandeling van artrose is weinig of niet verbeterd, zo blijkt uit de Stop Arthrose II-enquête. De auteurs schetsen enkele denksporen voor het stellen van de diagnose, de aanpak van de pijn en psychologische ondersteuning.

Volgens de Belgisch-Franse enquête 'Stop Arthrose II' is de behandeling van artrose de laatste tien jaar nagenoeg niet veranderd. De studie leert ook dat de lockdown heeft geresulteerd in een tijdelijke achteruitgang van de toestand van die patiënten, wat vooral toe te schrijven is aan onvoldoende beweging.