Alles over Afrika

Een consortium van internationale onderzoekers heeft aangetoond dat de verontreiniging van rivieren met farmaceutische stoffen een wereldwijd probleem is. Op meer dan een kwart van de bestuderde plaatsen vormt de aanwezigheid van deze verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater een bedreiging voor het milieu en/of de volksgezondheid.

Duitse wetenschappers hebben een sterke correlatie vastgesteld tussen de generositeit van een maatschappij en de gemiddelde levensverwachting van de leden van die maatschappij. Het overlijdensrisico daalde lineair met het percentage openbare en privémiddelen dat werd gedeeld met anderen.

Een studie van de Franse 'Académie nationale de médecine' treedt de hypothese bij die stelt dat de warmte invloed heeft op de epidemiologie van Covid-19 in landen met een gematigd klimaat. Een stijging van de temperatuur vertraagt het virus, maar doet het niet verdwijnen.

Bij de gezondheidseffecten van klimaatopwarming denkt men vaak eerst aan infectieziekten, ongevallen bij overstromingen en stijging van de mortaliteit tijdens perioden van grote hitte. Maar neurologen weten dat ook epilepsie wel eens frequenter zou kunnen voorvallen.

De lever verwijdert giftige stoffen uit het lichaam en verdient dan ook bijzondere aandacht. Een goede voeding en een beredeneerd gebruik van plantaardige remedies zijn bevorderlijk voor de werking van de lever.

Zelden of nooit heb ik jongeren en vooral kinderen zo uit de bol zien gaan bij een tentoonstelling over hedendaagse kunst, dan bij Olafur Eliasson in Tate Modern, Londen. Toen de klimaatspijbelaars van vandaag nog niet geboren waren, was de IJslander al druk in de weer om zijn sociaal-ecologische boodschap op artistieke wijze de wereld in te sturen.