Alles over Alain Collignon

De Belgische apothekers en artsen zijn mee met de trend van elektrificatie van het wagenpark, zo blijkt uit de resultaten van de grote mobiliteitsenquête die De Apotheker en Artsenkrant eind vorig jaar lanceerden. Liefst 973 antwoorden kregen we binnen. In deze focus gaan we in op de meest opvallende tendensen.