Alles over Anita Cautaers

Het nieuwe samenwerkingsproject tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) genaamd #CAVASa, start binnenkort een pilootproject. Met als doel de huisapotheker een aanspreekpunt te maken voor welzijnsvragen.