Alles over APB

Sinds 8 juni ontdekt u op de Facebookpagina MyAPB elke week zes denksporen die het portret van de officina-apotheker van morgen schetsen. Uw commentaar en suggesties moeten het ideale profiel mee helpen op te stellen.

Zijn de Belgische apothekers bereid om mee te werken aan de screening op corona? De APB wil daartoe zeker samenwerken met de overheid, klinkt het.

"Tussen 2019 en 2025 implementeert de APB systematisch haar visienota kwaliteit. In samenwerking met het geneesmiddelenagentschap FAGG werken we op negen domeinen. Afsluiter is 'transparantie'."

Officina-apothekers bieden een toenemend aantal medische zelftests aan. Dat valt af te leiden uit een antwoord van minister De Block op een parlementaire vraag. Veel recente cijfers over aantallen en de aandoeningen waarvoor ze gebruikt worden, zijn er evenwel niet.

Apothekers kunnen op een aantal hulpmiddelen terugvallen om vragen over het coronavirus in de officina op te vangen: hygiëneadvies, informatieaffiches, FAQ voor de officina, recepten om antiseptische gel te bereiden,...

De visienota 2025, Apotheek 3.0, een nieuw GGG, de huisapotheker, verwijzing van patiënten, kwaliteit van de diensten en farmaceutische zorg, relatie met de artsen... Er ligt voor de APB dit jaar veel werk op de plank. Het is met ongeduld wachten op de nieuwe regering om een aantal projecten te finaliseren.

In een video gerealiseerd door de SSMG (de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging) wijst APB-voorzitter Alain Chaspierre op het toenemende belang van samenwerking tussen huisartsen en huisapothekers.

Meer dan zeshonderd lezers namen deel aan onze enquête 'Wie bent u, apotheker?'. In dit resultatenluik komt het professioneel leven van de apotheker aan bod.

Magistrale bereidingen, ze zijn zo oud als de straat. Tegelijk vormen deze geneesmiddelen op maat de toekomst, gezien de steeds verder vorderende personalisering van de behandelingen. In dit eerste deel van ons maanddossier brengen we een overzicht van de huidige stand van zaken. In de volgende editie belichten we een aantal knelpunten.

Apothekers moeten een belangrijkere rol krijgen in nationale vaccinatieprogramma's, zowel bij het afleveren als bij het toedienen van vaccins. Dat zegt de Pharmaceutical Group of the European Union.

'Aangenomen geneesheren' die medicatie voorschrijven voor politiemensen zullen niet langer een wit en een blauw voorschrift moeten afleveren. Met de APB kwam de medische dienst van de politie overeen dat voortaan een blauw formulier volstaat.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.