Alles over Artikel 52

Het staatsblad van 29 augustus publiceerde de wet van 11 juli 2023 'houdende diverse bepalingen inzake gezondheid'. Deze containerwet bevat een aantal bepalingen die ook voor apothekers van belang zijn. Het gaat dan over medische handelingen in verband met de antigeentest en een aantal nieuwe verplichtingen.