Alles over Artikel 52

Het staatsblad van 29 augustus publiceerde de wet van 11 juli 2023 'houdende diverse bepalingen inzake gezondheid'. Deze containerwet bevat een aantal bepalingen die ook voor apothekers van belang zijn. Het gaat dan over medische handelingen in verband met de antigeentest en een aantal nieuwe verplichtingen.

Het Franse Institut Pasteur zal tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 actief samenwerken met de gezondheidsautoriteiten om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Het introduceert verschillende maatregelen en initiatieven om de uitdaging van het gezondheidstoezicht tijdens deze kritieke periode aan te gaan.