Alles over AVB

MFO is in...

Steeds meer worden initiatieven gelanceerd die de samenwerking tussen huisartsen en apothekers stimuleren. In Brussel heeft men daar zeer ruime ervaring mee. Met als titel 'Polymedicatie: een uitdaging die de samenwerking tussen huisarts en apotheker in het hart raakt', willen het Huis voor Gezondheid, de UPB/AVB en rmlB op het jaarlijks congres op 24 november de contacten nog wat aanwakkeren

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.