Alles over Beheerscomité

In het Belgisch staatsblad van 14 mei verscheen de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Die moet de kwaliteit en de veiligheid van zorg voor de patiënt helpen garanderen. De wet treedt in werking op 1 juli 2021. Ook voor apothekers staan er bepalingen in.