Alles over België

Preventie diabetes type 1 komt dichterbij

Ondanks intensief onderzoekswerk blijft de pathogenese van diabetes type 1 al decennialang een hardnekkig raadsel. "En het is zeker nog niet opgelost", zegt kinder-endocrinoloog prof. Kristina Casteels (dienst kindergeneeskunde, UZ Leuven). Maar recente resultaten zijn verhelderend en bieden uitzicht op - jawel - preventie.

Vaccinerende apothekers bieden meerwaarde

"Ruim 600 apothekers namen deel aan de enquête 'Wie bent u, apotheker?' Dat leverde heel wat interessant materiaal op, onder meer over inzage in bloedwaarden, actief mee ziekten opsporen, een centraal medicatieschema, en... jawel, vaccineren." Aldus Hilde Deneyer, voorzitter van het Vlaams Apothekersnetwerk.

200 Boots-filialen sluiten deuren

Eind juni heeft de Britse drogisterij- en farmacieketen Boots aangekondigd dat ze de komende 18 maanden niet minder dan 200 filialen gaat sluiten "om de operationele performantie te verbeteren". Boots hoopt dit gedeeltelijk te compenseren door in te zetten op de onlineverkoop, maar oudere en chronische patiënten zullen wellicht terugkeren naar de lokale officina-apotheker.

Hans Kluge directeur WHO Europe

Hans Kluge wordt de nieuwe directeur voor de regio Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Minister van Volksgezondheid De Block reageert verheugd en noemt zijn benoeming "een hele eer voor België".

Nosocomiale Klebsiella-infecties: naar een therapeutische impasse

Klebsiella pneumoniae doet de rillingen over de rug lopen. In 2015 heeft die bacterie het leven gekost aan meer dan 2.000 mensen in Europa. In 2007 was dat iets minder dan 350. De overdracht gebeurt vooral via contacten tussen mensen onderling. De preventie bestaat in handhygiëne en een beredeneerd gebruik van antibiotica.

Vier Europese landen niet langer mazelenvrij

De opmars van de mazelen in Europa heeft ertoe geleid dat vier landen hun status van "mazelenvrij" zijn kwijtgespeeld. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Albanië, Tsjechië en Griekenland. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend. Ze roept op om meer te vaccineren.

WHO-aanbeveling borstvoeding moeilijk vol te houden

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om baby's tot de leeftijd van zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Dat blijkt voor Belgische moeders in de praktijk wel heel moeilijk. Hoewel vier op de vijf moeders met alleen borstvoeding starten, krijgt op de leeftijd van 26 weken maar één op de acht kinderen nog uitsluitend borstvoeding.

Voedingssupplementen: exotisch opbod

Bijna de helft van de Fransen zou voedingssupplementen gebruiken, wat een omzet genereert van twee miljard euro. In Europa worden voedingssupplementen streng gereglementeerd. De grootste voorzichtigheid is geboden bij het aankopen van voedingssupplementen via het internet.

Plaatjesremmer blijkt antibacteriële eigenschappen te hebben

Een groep van de Universiteit van Luik heeft ontdekt dat ticagrelor, een plaatjesremmer, die vaak wordt voorgeschreven bij de behandeling van coronairlijden, acuut coronair syndroom en myocardinfarct, krachtige antibiotische eigenschappen blijkt te hebben. Dat is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen infecties door grampositieve bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica.

Wat deed het FAGG in 2018?

Het Jaarverslag 2018 van het FAGG toont een evenwichtig boekhoudkundig resultaat en vertaalt de nationale en internationale context zoals de strijd tegen vervalste geneesmiddelen en de Brexit in cijfers.

'Geneesmiddelentekort brengt volksgezondheid niet in het gedrang'

Als puntje bij paaltje komt, zijn in ons land slechts vier medicijnen 'echt' onbeschikbaar. De volksgezondheid komt dus zeker niet in het gedrang. Die sussende boodschap brengt minister De Block. Al erkent ze wel dat de situatie heel wat (administratieve) ongemakken voor patiënten, artsen en apothekers met zich meebrengt.

Matige oversterfte door hittegolf

Tijdens de hittegolf eind juni nam Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, een matige oversterfte van 102 extra overlijdens bij de bevolking waar. Zoals tijdens andere warmteperioden, werden deze extra overlijdens waargenomen tijdens of net na de heetste dagen.

Cannabidiol nu ook verdeeld via Belgische apothekers

Het Geneesmiddelenagentschap (Fagg) geeft Fagron, gespecialiseerd in farmaceutische grondstoffen, de goedkeuring om als eerste in ons land cannabidiol via de apotheken te verdelen. Patiënten met refractaire vormen van epilepsie kunnen met het middel geholpen worden. Ook bij de behandeling van Alzheimer, Parkinson, reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn zou CBD verlichting kunnen bieden.

Warme nachten kunnen gezondheid schaden

De hittegolven tijdens de zomers van 2003, 2006 en 2010 hebben geleid tot een oversterfte van meer dan 6%. Dat betekent telkens meer dan 2.000 extra overlijdens. Vooral ouderen zijn kwetsbaar. Opmerkelijk is dat hoge omgevingstemperaturen ook significant meer vroeggeboortes met zich meebrengen. Vooral oplopende nachtelijke warmte kan tot gezondheidsschade leiden.

Grondwettelijk Hof schorst 'exportban' van geneesmiddelen

Door de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers wettelijk te beperken tot andere groothandelaars-verdelers, apotheken of ziekenhuizen in België probeerde minister De Block de huidige geneesmiddelen-crisis onder controle te krijgen. In een recent arrest (18 juli) schorst het Grondwettelijk Hof deze wet van 7 april 2019 echter.

Geneesmiddelentekort brengt volksgezondheid niet in het gedrang

Als puntje bij paaltje komt, ontbreken er in ons land geen 519 geneesmiddelen maar zijn slechts vier medicijnen 'echt' onbeschikbaar. De volksgezondheid komt dus zeker niet in het gedrang. Die sussende boodschap brengt minister De Block. Al erkent ze wel dat de situatie heel wat (administratieve) ongemakken voor patiënten, artsen en apothekers met zich meebrengt.

Te weinig vrouwen kennen risico's van valproaat

Zowat 30% van de gebruiksters van valproaat op vruchtbare leeftijd, zijn niet op de hoogte van de risico's in geval van zwangerschap. Meer dan een derde gebruiken het geneesmiddel niet voor een indicatie die in België is goedgekeurd. Het voorlichtingsmateriaal ten slotte wordt niet voldoende verdeeld en gebruikt.

Uit het magazine

Prijs 'Huisapotheker 2019': neem nu deel!

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in de luxueuze Villa Adelaide in Ronse.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.