Alles over België

Met de start van de lente zijn de teken er ook weer. Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert een sensibiliseringscampagne en roept op tot deelname aan een wetenschappelijke studie.

De body mass index, de middelomtrek en een bloedonderzoek geven een indicatie van de gezondheidsrisico's die als gevolg van overgewicht of obesitas kunnen optreden. Het probleem treft zo goed als de hele wereld.

Als niets blijkt te werken en men wenst meerdere tientallen kilo's te verliezen, kan bariatrische chirurgie worden uitgevoerd, de ultieme behandeling van obesitas.

In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, opende eind vorig jaar een door België gefinancierd ziekenhuis de deuren. Omwille van de zorgkwaliteit, de infrastructuur en de afdeling intensieve zorg doet het dienst als nationaal ziekenhuis voor de behandeling van covid-19.

Wat is de definitie van burn-out? Welke klachten en oorzaken kunnen op een burn-out wijzen? Hoe zit het met de differentiële diagnoses met andere pathologieën? Wat is het verschil met stress? Geen betere up-to-date bron en antwoord op al deze vragen dan het in 2019 gepubliceerde onderzoek(1) naar burn-out in België op vraag van de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik, en de Luikse intercommunale voor gespecialiseerde zorg ISOSL.

"België telt 130.000 werknemers en 5.600 zelfstandigen die al meer dan een jaar niet kunnen werken wegens een mentale aandoening. Burn-out is daar één van, maar er bestaat geen officiële diagnose en geen eenduidige definitie."

Vandaag in mijn apotheek en in de huisartsenpraktijk van mijn echtgenoot was het hét onderwerp van de dag. Twijfelende risicopatiënten, geen anti-vaxxers, maar bezorgde patiënten krijgen geen antwoord in deze experimentele uitlatingen over een eenmalige vaccinatie.

De SARS-CoV-2-pandemie heeft een significante invloed op de geestelijke gezondheid. België is een van de landen die het meest getroffen worden door covid-19, maar de psychologische gevolgen van de crisis blijken er minder ernstig te zijn. Prof. Grégoire Lits (UCLouvain) onderzoekt dat op nationaal en internationaal niveau.

"Al 38 jaar lang is de Galenusprijs een ontzettend mooie erkenning voor onze onderzoekers die met hart en ziel blijven zoeken naar innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen."

Bijna één op de twee apotheken zou zich vrijwillig kandidaat stellen om het covid-testsysteem in ons land te versterken. Dat blijkt uit een bevraging van de APB.

Op dinsdag 8 december werd de drieledige Galenusprijs uitgereikt. Online, zoals het in coronatijden betaamt. Aan tafel voor het slotdebat zaten dr. Kristel De Gauquier (medisch directeur pharma.be) en prof. Pierre Van Damme (Vaxinfectio, Universiteit Antwerpen). Centraal in het gesprek, de vaccinatie tegen covid-19.

Vandaag vernemen we meer details over de nakende vaccinatiestrategie tegen covid-19. Het Geneesmiddelenagentschap heeft in afwachting de ziekenhuizen al gepolst naar hun opslagcapaciteit.

Het gebruik van platformen voor de ontwikkeling van vaccins en partnerschappen tussen de openbare en de privésector verklaren waarom men in een recordtijd vaccins tegen het SARS-CoV-2 heeft kunnen ontwikkelen. De SSPF heeft een onlinebijscholing gehouden (zie cover), waarin antwoorden werden gegeven over vragen van apothekers over covid-19.

De jaarlijkse Wereldaidsdag op 1 december staat dit jaar in het teken van globale solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, thema's waarvan het belang nogmaals overduidelijk aangetoond werd door de covid-19-pandemie. Wij wilden graag weten wat deze pandemie tot nog toe betekend heeft voor hiv-patiënten en gingen daarvoor te rade bij prof. dr. Linos Vandekerckhove, hoofd van het Hiv Cure Research Center aan het UZ Gent.