Alles over België

Vandaag in mijn apotheek en in de huisartsenpraktijk van mijn echtgenoot was het hét onderwerp van de dag. Twijfelende risicopatiënten, geen anti-vaxxers, maar bezorgde patiënten krijgen geen antwoord in deze experimentele uitlatingen over een eenmalige vaccinatie.

De SARS-CoV-2-pandemie heeft een significante invloed op de geestelijke gezondheid. België is een van de landen die het meest getroffen worden door covid-19, maar de psychologische gevolgen van de crisis blijken er minder ernstig te zijn. Prof. Grégoire Lits (UCLouvain) onderzoekt dat op nationaal en internationaal niveau.

"Al 38 jaar lang is de Galenusprijs een ontzettend mooie erkenning voor onze onderzoekers die met hart en ziel blijven zoeken naar innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen."

Bijna één op de twee apotheken zou zich vrijwillig kandidaat stellen om het covid-testsysteem in ons land te versterken. Dat blijkt uit een bevraging van de APB.

Op dinsdag 8 december werd de drieledige Galenusprijs uitgereikt. Online, zoals het in coronatijden betaamt. Aan tafel voor het slotdebat zaten dr. Kristel De Gauquier (medisch directeur pharma.be) en prof. Pierre Van Damme (Vaxinfectio, Universiteit Antwerpen). Centraal in het gesprek, de vaccinatie tegen covid-19.

Vandaag vernemen we meer details over de nakende vaccinatiestrategie tegen covid-19. Het Geneesmiddelenagentschap heeft in afwachting de ziekenhuizen al gepolst naar hun opslagcapaciteit.

Het gebruik van platformen voor de ontwikkeling van vaccins en partnerschappen tussen de openbare en de privésector verklaren waarom men in een recordtijd vaccins tegen het SARS-CoV-2 heeft kunnen ontwikkelen. De SSPF heeft een onlinebijscholing gehouden (zie cover), waarin antwoorden werden gegeven over vragen van apothekers over covid-19.

De jaarlijkse Wereldaidsdag op 1 december staat dit jaar in het teken van globale solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, thema's waarvan het belang nogmaals overduidelijk aangetoond werd door de covid-19-pandemie. Wij wilden graag weten wat deze pandemie tot nog toe betekend heeft voor hiv-patiënten en gingen daarvoor te rade bij prof. dr. Linos Vandekerckhove, hoofd van het Hiv Cure Research Center aan het UZ Gent.

Acne vulgaris is één van de meest voorkomende dermatologische aandoeningen, met de grootste prevalentie bij adolescenten. Om de psychologische gevolgen en complicaties van acné te vermijden, dient men tijdig in te grijpen. Belangrijk hierbij is om als apotheker patiënten aan te moedigen de behandeling voldoende lang door te zetten.

Met steeds nieuwe bijkomende taken evolueert de identiteit van de apotheker langzaam maar zeker. Een studie analyseerde de impact daarvan.

Wat is de rol van de apothekers en welke impact hebben hun activiteiten in België? Een literatuuroverzicht werpt licht op een reeks bekende taken - denk aan het medicatieschema en voorlichting - en boort nieuwe opportuniteiten aan. Bent u daar klaar voor?

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op de verkiezingen in de VS. Biomedica en research specialist Lien Beckers (32) woont en werkt in Princeton en getuigt over wat er speelt en leeft over de Grote Plas.

Het Belgische landschap aan apotheken is bijzonder concurrentieel. Zowel het aantal gevestigde apotheken als het aantal webshops is zeer hoog. Dat heeft een rechtstreekse impact op het klantenpotentieel van apotheken.

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op de komende verkiezingen in de Verenigde Staten. Biomedica en research specialist Lien Beckers (32) woont en werkt in Princeton en getuigt over wat er speelt en leeft over de Grote Plas.

Wie afreist naar één van de 26 landen van de Schengenzone en een geneesmiddel met verdovende middelen of psychotrope stoffen neemt, is wettelijk verplicht hiervoor een officieel FAGG-document op zak te hebben. Een 'wist-je-dat-je' waarvan maar weinig artsen of apothekers op de hoogte zijn.

Wanneer artsen en apothekers elkaar de hand reiken - Verlossen vaccins ons van het virus? - Ziekenhuizen spil in vaccinatieplan