Alles over België

"Ik heb nooit de intentie gehad om naar Afghanistan, het land waar mijn ouders vandaan komen, te trekken, ook al woont de familie van mijn vader er nog steeds, en nu in erg moeilijke omstandigheden", vertelt Marie, die als afgestudeerd apotheker dezer dagen stage loopt in de industrie, kwestie van voor zichzelf uit te maken welke richting ze met haar diploma precies uit wil.

Onychomycose, of wel een schimmelinfectie van een of meerdere nagels, kan leiden tot pijn, hinder of cosmetische problemen. Een systemische behandeling hiervoor is vaak zeer langdurig. Zijn lokale behandelingen met medicatie of met apparaten voor schimmelinfecties van teennagels effectief en veilig?

In België neemt 40% van de bevolking voedingssupplementen in, goed voor een jaarlijkse uitgave van 30 tot 35 euro per inwoner (één à twee producten). De grootste consumenten zijn vrouwen en mensen met een hoger opleidingsniveau.

Belgische proctologen hebben een consensusrichtlijn uitgewerkt die de aanbevelingen over hemorroïdale aandoeningen helder samenvat en ook veel aandacht heeft voor de eerstelijnsbehandeling. Deze aliniëring is zeker welkom want er is vandaag veel variatie in de aanpak, die niet altijd gestaafd is door medische evidentie.

De Belgische apothekers voerden de afgelopen weken al 310.586 vaccinatiegesprekken met patiënten om ze gericht advies te geven en af te toetsen over de uitnodiging, bijwerkingen en mogelijke twijfels. Dat meldt het Vlaams Apothekersnetwerk.

Zorgen voor jezelf, en voor je collega's - het is én blijft belangrijk, met of zonder covid-pandemie. Dat schrijft prof. Geert Dom in een analyse van op de resultaten van onze enquête.

Het aantal diagnosen van huidkanker stijgt jaar na jaar. Huidkanker is momenteel goed voor circa 40% van de gedetecteerde kankers. De meeste huidkankers kunnen worden voorkomen als we ons tegen de zon beschermen.

Een geïnteresseerde overnemer vinden voor een apotheek gaat vaak heel snel. Maar de procedure voor de overname zelf is wel een hele boterham. We overlopen hoe zo'n overname verloopt en wat de belangrijkste spelregels zijn.

De palliatieve zorg in België wordt te weinig, en vooral te laat gebruikt. Apothekers zijn als meest laagdrempelige zorgverlener een ideale schakel in dit proces. Ze kunnen onder meer een luisterend oor zijn voor hun patiënten, advies geven over medicatie en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Allergieën allerhande lijken in opmars. Hoe is dat te verklaren, en welke remedies zijn er? We vragen het aan prof. dr. Didier Ebo, diensthoofd immunologie, allergologie en reumatologie aan het UZA.

Met de start van de lente zijn de teken er ook weer. Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert een sensibiliseringscampagne en roept op tot deelname aan een wetenschappelijke studie.

De body mass index, de middelomtrek en een bloedonderzoek geven een indicatie van de gezondheidsrisico's die als gevolg van overgewicht of obesitas kunnen optreden. Het probleem treft zo goed als de hele wereld.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.