Alles over België

Waakzaam voor wisselwerkingen

Voor het vierde jaar op rij lanceren 57 geneesmiddelenautoriteiten wereldwijd een campagne voor het veilig gebruik van geneesmiddelen. Van 25 tot 29 november focust de #MedSafetyweek dit keer op de mogelijke bijwerkingen en wisselwerkingen tussen geneesmiddelen wanneer die tegelijkertijd worden gebruikt.

Detoxweekend zonder mobieltje

Margot Fonteyne is recent aangespoeld in Brugge, nadat ze de afgelopen jaren in Zwitserland heeft gewerkt rond de registratie van nieuwe geneesmiddelen. "Dat is echt wel mijn ding. Maar tegelijkertijd ben ik al sinds mijn jeugd bezig met animatie en dingen organiseren." Dat krijgt nu een verlengstuk in FoonFree, een verrassingsformule voor een weekend waarbij je met gelijkgezinden op stap gaat en de gsm thuisblijft.

Bisceglia plays Burton

De Belgische componist, arrangeur, orkestleider en dirigent Michelino Bisceglia dompelt u tijdens een concerttournee in België en Luxemburg onder in de fantasie van Tim Burton, zelfs onder diens goedkeurend oog en oor.

In het spoor van de drugsconsumptie

Een internationale studie toont aan dat de analyse van gebruikte wateren in zuiveringsstations toelaat quasi in real time de consumptie van illegale drugs bij bepaalde bevolkingsgroepen op te sporen.

Type 2-diabetes: wegwijs in de nieuwe behandelingen

Door de komst van nieuwe antidiabetica wordt de behandeling van type 2-diabetes steeds complexer. Om de arts beter wegwijs te maken in de nieuwe behandelingsstrategieën hebben de twee grootste diabetesorganisaties nieuwe richtlijnen uitgewerkt. + Jean-Marie Segers

Planten als voedingssupplement

Hoe kunnen we weten of iets een geneesmiddel, dan wel een voedingssupplement is? Een vraag die regelmatig gesteld wordt in apothekersmiddens. Heel eenvoudig: voedingssupplementen krijgen geen plaats in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)1. Indien de naam niet voorkomt in het 'groene boekje', hebben we niet te maken met een geneesmiddel.

Minder apotheken, stijgende kwaliteit

"Het moratorium uit 1999 en de dalende rentabiliteit verklaren de afname van het aantal apotheken in België. Door het grote aantal goed opgeleide officina-apothekers blijft de toegankelijkheid echter groot en een belangrijke troef. Schaalvergroting is wel aan de orde van de dag", zegt APB-ondervoorzitter Lieven Zwaenepoel.

Resistentie antibiotica tegen H. pylori sterk gestegen

Uit een Europese studie bij 1.232 patiënten uit 18 landen blijkt dat de resistentie van antibiotica tegen Helicobacter pylori, een schadelijke bacterie die maagaandoeningen en -kanker veroorzaakt, gestegen is van 9,9% in 1998 naar 21% in 2018. De werkzaamheid van antibiotica tegen deze bacterie is op 20 jaar tijd met de helft gedaald.

Op weg naar een garantiefonds voor geneesmiddelen?

"Het is van cruciaal belang om de echte oorzaken van de tekorten aan geneesmiddelen te analyseren. Een paar eenvoudige maatregelen zouden het mogelijk moeten maken om het probleem deels op te lossen", stelt professor Jean-Michel Dogné.

Nieuwe medicatie voor psoriasis, het bos door de bomen

Het aantal behandelingen voor psoriasis is de jongste jaren snel toegenomen. Wie er niet alle dagen mee bezig is, raakt de draad kwijt. Geen nood, prof. Jo Lambert (dienst huidziekten, UZ Gent) helpt ons het bos door de bomen te zien. Ze focust op plaque psoriasis.

Geneesmiddel of voedingssupplement?

Curcuma, Ginkgo biloba, veenbes, Sint-Janskruid: allemaal mooi in capsules of comprimés geperst. Hoe kunnen we weten of het over een geneesmiddel of een voedingssupplement gaat? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt in apothekersmiddens, schrijft em. gewoon hoogleraar Gert Laekeman.

Preventie diabetes type 1 komt dichterbij

Ondanks intensief onderzoekswerk blijft de pathogenese van diabetes type 1 al decennialang een hardnekkig raadsel. "En het is zeker nog niet opgelost", zegt kinder-endocrinoloog prof. Kristina Casteels (dienst kindergeneeskunde, UZ Leuven). Maar recente resultaten zijn verhelderend en bieden uitzicht op - jawel - preventie.

Vaccinerende apothekers bieden meerwaarde

"Ruim 600 apothekers namen deel aan de enquête 'Wie bent u, apotheker?' Dat leverde heel wat interessant materiaal op, onder meer over inzage in bloedwaarden, actief mee ziekten opsporen, een centraal medicatieschema, en... jawel, vaccineren." Aldus Hilde Deneyer, voorzitter van het Vlaams Apothekersnetwerk.

200 Boots-filialen sluiten deuren

Eind juni heeft de Britse drogisterij- en farmacieketen Boots aangekondigd dat ze de komende 18 maanden niet minder dan 200 filialen gaat sluiten "om de operationele performantie te verbeteren". Boots hoopt dit gedeeltelijk te compenseren door in te zetten op de onlineverkoop, maar oudere en chronische patiënten zullen wellicht terugkeren naar de lokale officina-apotheker.

Hans Kluge directeur WHO Europe

Hans Kluge wordt de nieuwe directeur voor de regio Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Minister van Volksgezondheid De Block reageert verheugd en noemt zijn benoeming "een hele eer voor België".

Nosocomiale Klebsiella-infecties: naar een therapeutische impasse

Klebsiella pneumoniae doet de rillingen over de rug lopen. In 2015 heeft die bacterie het leven gekost aan meer dan 2.000 mensen in Europa. In 2007 was dat iets minder dan 350. De overdracht gebeurt vooral via contacten tussen mensen onderling. De preventie bestaat in handhygiëne en een beredeneerd gebruik van antibiotica.

Vier Europese landen niet langer mazelenvrij

De opmars van de mazelen in Europa heeft ertoe geleid dat vier landen hun status van "mazelenvrij" zijn kwijtgespeeld. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Albanië, Tsjechië en Griekenland. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend. Ze roept op om meer te vaccineren.

WHO-aanbeveling borstvoeding moeilijk vol te houden

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om baby's tot de leeftijd van zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Dat blijkt voor Belgische moeders in de praktijk wel heel moeilijk. Hoewel vier op de vijf moeders met alleen borstvoeding starten, krijgt op de leeftijd van 26 weken maar één op de acht kinderen nog uitsluitend borstvoeding.