Alles over België

De Falsified Medicines Directive (FMD) trad op 9 februari 2019 in werking. De Belgian Medicines Verification Organisation, verantwoordelijk voor de implementatie van het systeem in ons land, spreekt na één jaar scannen van een succes.

Binnenkort kunnen we met z'n allen naar het jaaroverzicht 2019 kijken. Gegarandeerd zal het verhaal van baby Pia aan bod komen. Net als bij Victor en Elias enkele jaren geleden opnieuw een schrijnend verhaal van ouders die geconfronteerd worden met een zeer duur geneesmiddel dat hun kind kan helpen. Dergelijke dossiers tonen de uitdaging die nieuwe geneesmiddelen en hun hoge kostprijs vertegenwoordigen voor de financiële duurzaamheid van de Europese gezondheidsstelsels. Voor de oplossing kijkt iedereen naar Europa. Maar wat kan Europa doen?

"Australië kampt ieder jaar met bosbranden. Dit jaar zijn er echter veel meer en duren ze veel langer", vertelt huisarts Tim Bresseleers (47) vanuit Yeronga, een suburbs van Brisbane, de derde grootste stad van Australië en hoofdstad van de deelstaat Queensland. Een 'ooggetuigenverslag' van deze uitgeweken Vlaming.

In december heeft het FAGG een symposium gehouden over de huidige uitdagingen inzake vaccinatie. Eén van de sprekers gaf een overzicht van de argumenten die de tegenstanders van vaccins aanhalen. En weerlegde die stuk voor stuk.

Het Belgisch Antigifcentrum heeft sinds zijn oprichting in 1963 vele levens gered door artsen, ziekenhuizen en het publiek te informeren over giftige stoffen. Een nieuw boek blikt terug op de geschiedenis van het centrum.

Net als in onze buurlanden daalt ook in Duitsland het aantal apotheken. Eind september waren er nog 19.196 Duitse apotheken, 227 minder dan eind 2018. Alle lokale Duitse beroepsverenigingen zagen meer sluitingen dan openingen. Ook het aantal zelfstandige apothekers daalt. In 2018 waren dit er nog 14.882 en eind september van dit jaar nog 14.613. Wel werden er meer apotheken een filiaal van een grotere groep.

Een nieuwe app, FarmaStatus, bundelt alle informatie over de beschikbaarheid van in België vergunde geneesmiddelen. 'Work in progress', momenteel werken alle functionaliteiten voor vergunningshouders en patiënten, begin 2020 is dat ook het geval voor de functionaliteiten voor apothekers.

Voor het vierde jaar op rij lanceren 57 geneesmiddelenautoriteiten wereldwijd een campagne voor het veilig gebruik van geneesmiddelen. Van 25 tot 29 november focust de #MedSafetyweek dit keer op de mogelijke bijwerkingen en wisselwerkingen tussen geneesmiddelen wanneer die tegelijkertijd worden gebruikt.

Margot Fonteyne is recent aangespoeld in Brugge, nadat ze de afgelopen jaren in Zwitserland heeft gewerkt rond de registratie van nieuwe geneesmiddelen. "Dat is echt wel mijn ding. Maar tegelijkertijd ben ik al sinds mijn jeugd bezig met animatie en dingen organiseren." Dat krijgt nu een verlengstuk in FoonFree, een verrassingsformule voor een weekend waarbij je met gelijkgezinden op stap gaat en de gsm thuisblijft.

De Belgische componist, arrangeur, orkestleider en dirigent Michelino Bisceglia dompelt u tijdens een concerttournee in België en Luxemburg onder in de fantasie van Tim Burton, zelfs onder diens goedkeurend oog en oor.

Een internationale studie toont aan dat de analyse van gebruikte wateren in zuiveringsstations toelaat quasi in real time de consumptie van illegale drugs bij bepaalde bevolkingsgroepen op te sporen.

Door de komst van nieuwe antidiabetica wordt de behandeling van type 2-diabetes steeds complexer. Om de arts beter wegwijs te maken in de nieuwe behandelingsstrategieën hebben de twee grootste diabetesorganisaties nieuwe richtlijnen uitgewerkt. + Jean-Marie Segers

Hoe kunnen we weten of iets een geneesmiddel, dan wel een voedingssupplement is? Een vraag die regelmatig gesteld wordt in apothekersmiddens. Heel eenvoudig: voedingssupplementen krijgen geen plaats in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)1. Indien de naam niet voorkomt in het 'groene boekje', hebben we niet te maken met een geneesmiddel.

"Het moratorium uit 1999 en de dalende rentabiliteit verklaren de afname van het aantal apotheken in België. Door het grote aantal goed opgeleide officina-apothekers blijft de toegankelijkheid echter groot en een belangrijke troef. Schaalvergroting is wel aan de orde van de dag", zegt APB-ondervoorzitter Lieven Zwaenepoel.

Uit een Europese studie bij 1.232 patiënten uit 18 landen blijkt dat de resistentie van antibiotica tegen Helicobacter pylori, een schadelijke bacterie die maagaandoeningen en -kanker veroorzaakt, gestegen is van 9,9% in 1998 naar 21% in 2018. De werkzaamheid van antibiotica tegen deze bacterie is op 20 jaar tijd met de helft gedaald.

"Het is van cruciaal belang om de echte oorzaken van de tekorten aan geneesmiddelen te analyseren. Een paar eenvoudige maatregelen zouden het mogelijk moeten maken om het probleem deels op te lossen", stelt professor Jean-Michel Dogné.

Het aantal behandelingen voor psoriasis is de jongste jaren snel toegenomen. Wie er niet alle dagen mee bezig is, raakt de draad kwijt. Geen nood, prof. Jo Lambert (dienst huidziekten, UZ Gent) helpt ons het bos door de bomen te zien. Ze focust op plaque psoriasis.

Curcuma, Ginkgo biloba, veenbes, Sint-Janskruid: allemaal mooi in capsules of comprimés geperst. Hoe kunnen we weten of het over een geneesmiddel of een voedingssupplement gaat? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt in apothekersmiddens, schrijft em. gewoon hoogleraar Gert Laekeman.

Ondanks intensief onderzoekswerk blijft de pathogenese van diabetes type 1 al decennialang een hardnekkig raadsel. "En het is zeker nog niet opgelost", zegt kinder-endocrinoloog prof. Kristina Casteels (dienst kindergeneeskunde, UZ Leuven). Maar recente resultaten zijn verhelderend en bieden uitzicht op - jawel - preventie.

Het kabinet De Block deelt mee dat door een interne communicatiefout er foutieve informatie de wereld werd ingestuurd. Eerder werd ten onrechte gemeld dat de patiënt bij het gebruik van een oud voorschrift eerst de volle prijs zou moeten betalen om vervolgens bij de mutualiteit een terugbetaling te bekomen. Deze informatie klopt niet.

Er werd snel een eerste wetenschappelijke studie gepubliceerd die de klinische symptomen van 41 patiënten die geïnfecteerd werden met het nieuwe coronavirus, en de daarmee samenhangende complicaties beschrijft. Het aantal gevallen is weliswaar beperkt, maar dat eerste overzicht van de pathofysiologie van een 2019-nCoV-pneumonie geeft toch al een beter inzicht in de ziekte.