Alles over België

De Europese Commissie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een project van België en vijf andere lidstaten om research en innovatie in de farmaceutische sector te ondersteunen. Dankzij soepelere staatssteunregels zullen de deelnemende bedrijven tot één miljard euro aan openbare steun kunnen ontvangen.

Volgens de cijfers van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) staat België op de tweede plaats wat betreft voedselverspilling in Europa, net na Nederland. We moeten dus dringend actie ondernemen om die verkwisting terug te dringen, ter bescherming van het milieu maar ook van onze eigen portemonnee!

De laatste jaren komen infectieziekten van het oog steeds vaker voor: door de toename van de internationale verplaatsingen, de resistentie tegen antibiotica en de klimaatopwarming. Onze leefomgeving begint te veranderen en daardoor stijgt ook de frequentie en de ernst van een breed scala aan oogziekten.

Het aantal bijwerkingen van vaccins blijft laag. Dat blijkt uit een rapport van het FAGG naar aanleiding van de Europese vaccinatieweek. Zowel het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen, vaccinaties voor volwassen als het COVID-19-mRNA-vaccin zijn veilige interventies voor de volksgezondheid, besluit het FAGG.

In België lijden meer dan 700.000 mensen aan de longaandoening COPD, beter bekend als 'rokerslong'. Sinds begin april kunnen patiënten met deze chronische longziekte rekenen op een volledig terugbetaalde zorgverlening in de apotheek.

Endometriose is een veel voorkomende gynaecologische aandoening waarbij weefsel dat lijkt op het baarmoederslijmvlies ook aanwezig is buiten de baarmoeder. Cellen die lijken op het baarmoederslijmvlies migreren en nestelen zich in andere organen of kunnen het myometrium (de baarmoederspierlaag) infiltreren. Dit staat bekend als adenomyose.

De (peri)menopauze treft nu meer dan vier op de tien (43,3%) werkende vrouwen in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Dat is een vijfde van de totale actieve bevolking in België.

Bij het streven naar een ecologischere zorg moeten we uiteraard aandacht hebben voor een duurzame ontwikkeling van geneesmiddelen. Momenteel wordt werk gemaakt van lijsten en scores, die de artsen en de apothekers daarbij kunnen helpen.