Alles over België

Apothekers krijgen volgens het nieuwe actieplan voor suïcidepreventie een rol bij de preventie van zelfdoding. Medicatie speelt bij vele suïcidepogingen immers een belangrijke rol. Apothekers vormen zelf trouwens een belangrijke risicogroep.

600.000 Belgen kregen in 2021 de diagnose diabetes. U leest het goed, Belgen. Wie verder zoekt buiten de krantenartikels en de cijferdatabank van het Intermutualistisch Agentschap raadpleegt, merkt op dat dit Belgische cijfer veel vertelt over hoe "België" werkt. Vooral niet werkt.

De overheid kocht een strategische stock aan in het kader van de onbeschikbaarheid van het geneesmiddel Hydrea 500 mg harde caps. 20. Een deel van deze strategische stock is sinds 13 juli beschikbaar voor distributie. De komende weken worden nog leveringen verwacht.

In aanwezigheid van premier Alexander De Croo (Open VLD) werden op 25 mei de Galenusprijzen 2022 uitgereikt. Het meest innovatieve geneesmiddel is Vyvgart®van het Belgische argenx. Professor Abhishek Garg (KU Leuven) sleepte de Galenusprijs voor farmacologie in de wacht met zijn onderzoek in het domein van de kankerimmunotherapie.

Isabelle Defrance omschrijft zichzelf als adviserend apotheker, trainer en coach. Ze gebruikt die vaardigheden om apothekers te helpen patiënten te motiveren om goed voor zichzelf te zorgen. Dit jaar nam ze deel aan een nieuw project van de 'Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central' (Uphoc) voor een meer ecologisch verantwoorde apotheek.

De naam van Maria Montessori wordt klassiek in verband gebracht met een opvoedingsmethode, maar de toepassing daarvan beperkt zich niet tot kinderen. Omdat men levenslang kan leren, hebben woonzorgcentra meer en meer aandacht voor een doeltreffende omkadering van ouderen met cognitieve stoornissen. Zelfbeschikkingsrecht en integratie in de groep staan centraal.

"Samen met onze partners in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, overheden, farmabedrijven,... levert IQVIA toegevoegde waarde aan het ecosysteem van de gezondheidszorg. Het finale doel is patiënten helpen. Innoveren is voor ons erg belangrijk. Dat doen we onder meer via investeringen in acquisities, synergiën en ontwikkeling."

Later deze week kan u het juninummer van De Apotheker ontdekken. Hierbij alvast een voorproefje. Veel leesplezier!

Ergotherapeute Eléa Piccard sleepte een Hera Award Sustainable Health 2023 in de wacht voor haar proefschrift over de integratie van een groene en duurzame component in de educatie van astmapatiënten in de apotheek.

Het aantal patiënten dat wordt behandeld met terugbetaalde triptanen is tussen 2005 en 2021 meer dan verdrievoudigd, maar dankzij de komst van generieke geneesmiddelen zijn de Riziv-uitgaven voor deze klasse stabiel gebleven. Het jaar 2021 komt overeen met het eerste jaar van terugbetaling voor de nieuwe anti-CGRP-klasse, wat tot hogere uitgaven zal leiden.

"Ik ben hier op 2 september 2015 toegekomen, sinds 1 maart 2016 geniet ik subsidiaire bescherming." Ghazal Kudaimi (48) debiteert de data, die haar nieuwe leven in België schragen, uit het hoofd. "Meteen na mijn erkenning heb ik een aanvraag ingediend om mijn zoon te laten overkomen." Sadeq (17) praat intussen met een Midden-Limburgs accent, de mama is vooral vol lof over het hartelijke welkom en de hulp die ze mochten ervaren. "Dat maakt dat ik zeker geen spijt heb dat we die stap gezet hebben."

In 2021 gebruikte meer dan 13% van de Belgen een antidepressivum, bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat het gebruik van antidepressiva in België onder de loep heeft genomen.

In 2021 gebruikte meer dan 13% van de Belgen een antidepressivum, bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat het gebruik van antidepressiva in België onder de loep heeft genomen.

Tijdens een conferentie georganiseerd door de UCL lieten experts hun licht schijnen op strategieën die men kan toepassen bij de organisatie van de zorg, het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van antibiotica.