Alles over Brussel

Het gebrek aan therapietrouw vormt een onderschat probleem en wordt vaak uitsluitend aan de patiënt geweten, terwijl nochtans ook de arts en het zorgsysteem erbij betrokken zijn. Data uit geconnecteeerde devices maken een analyse mogelijk van het medicatiegebruik en kunnen de dialoog op gang brengen.

In 27 apotheken in Henegouwen is onlangs een campagne voor gratis opsporing van diabetes gestart. De mensen kunnen zo gemakkelijk hun risico laten ramen en in voorkomend geval worden verwezen naar een arts. Het is ook de bedoeling het grote publiek te informeren over diabetes.

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem ligt in de wat verarmde buurt vlakbij het Brusselse Zuidstation, die de reputatie heeft een probleemwijk te zijn. We namen er een kijkje.

Zeggen de Bezy de Louvain, Reinette Baumann, Dubbel Flip of Beurre Diel u iets? Pomologen weten meteen dat het gaat om fruitvariëteiten die door wetenschapper Jean-Baptiste Van Mons (1765-1842) zijn geteeld. Een kennismaking.

Sinds 2008 zijn liefst een op de vijf apotheken in ons land naar een nieuwe locatie verhuisd. Het totale aantal apotheken daalde met 4%, en het aandeel van ketenapotheken is in opmars. Rode draad doorheen deze evoluties is het verschil tussen het noorden en het zuiden van het land.

De specifieke context in onze hoofdstad zette de Brusselse apothekers het voorbije jaar voor een boel uitdagingen. Tegelijk bood de covidcrisis ook opportuniteiten. Een gesprek met Ann Herzeel en Julian Jehaes, covoorzitters van de Apothekersvereniging van Brussel.

Wie er van uitging dat we ons naar het rijk der vrijheid gingen prikken, heeft niet goed opgelet. Het zijn de woorden van biostatisticus Geert Molenberghs. Hij wordt daarin bijgetreden door het gros van zijn collega- experten. De dagelijkse realiteit beaamt hun voorspellingen.

Sinds 1 oktober 2017 kunnen personen met een chronische ziekte hun apotheker vragen om 'huisapotheker' te worden. Het Observatorium voor de chronische ziekten heeft deze maatregel geëvalueerd op basis van een enquête. Daaruit blijkt een gunstige impact van de maatregel, al is er ook ruimte voor verbetering.

Afgelopen maandag, 15 november, waren er al 1.716.370 griepvaccins op voorschrift van de arts of apotheker afgeleverd in de Belgische apotheken. Dat is 10% meer dan op dezelfde datum vorig jaar, zo meldt de APB.

Het aantal apotheken per 10.000 inwoners in ons land neemt sinds 2017 af, wat zorgt voor een evenwichtiger landschap. Een op de vier apotheken kampt nog met een laag klantenpotentieel, vooral dan in Brussel en Wallonië.

Testen van symptomatische personen, vaccinatie, derde dosis...: apothekers zijn opgeleid en klaar om een nog actievere rol te spelen in de strijd tegen covid-19 en zelfs tegen griep.

'Het vaccin tegen sars-CoV-2 veroorzaakt steriliteit', 'mRNA-vaccins wijzigen het genoom', 'Na massavaccinatie zullen er nieuwe varianten opduiken'... Een Amerikaanse studie leert dat 65% van de boodschappen tegen vaccinatie afkomstig is van een twaalftal Facebook- of Twitter-accounts.