Alles over Brussel

De Belgische apothekers zijn niet tevreden over de exitmaatregelen en de communicatie van de overheid daarover. Een dikke buis is het resultaat.

Gebruikers van elektrische steps die na een ongeval op de spoeddiensten terechtkwamen, droegen nooit een helm. Daardoor zijn de gevolgen van een ongeval zwaarder. Vias pleit voor een aanpassing van de wegcode.

PharmaStock is een online tool waarmee apothekers aangeven welke momenteel veel gevraagde producten ze in voorraad hebben. Patiënten kunnen zo opzoeken waar ze terecht kunnen.

Wegens de coronacrisis is de colotest, het programma voor darmkankerscreening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot nader order opgeschort.

In Brussel wordt een test voor de opsporing van colorectale kanker sinds oktober 2018 verdeeld door apothekers. De resultaten van het proefproject zijn positief: het aantal tests in laboratoria nam toe.

Naast Verdi en Rossini wordt Giacomo Puccini (1858-1924) beschouwd als één van de grootste Italiaanse operacomponisten. Hij was een rasechte Toscaan, maar wat weinigen weten is dat hij zijn laatste levensdagen in Brussel doorbracht, waar hij voor keelkanker behandeld werd. Hij overleed er onverwacht, vermoedelijk als gevolg van een cardiovasculair accident.

Waarom volgen veel astmapatiënten hun onderhoudsbehandeling niet zoals het hoort? Vier Belgische longartsen voerden een enquête uit om uit te zoeken hoe patiënten met hun ziekte omgaan, wat hun zorgen zijn en hoe ze de therapietrouw kunnen verbeteren.

De Europese ministers van Volksgezondheid vergaderden op 13 februari in Brussel. Een van de vele problemen die er besproken werden, was de bevoorrading van grondstoffen voor de farmaceutische industrie. Heel wat fabrikanten kunnen namelijk niet meer zonder actieve bestanddelen die geproduceerd worden in China.

De afgelopen week hebben 393 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen. De epidemie, die ons land sinds 5 februari treft, houdt waarschijnlijk nog enkele weken aan, meldt Sciensano.

In december heeft het FAGG een symposium gehouden over de huidige uitdagingen inzake vaccinatie. Eén van de sprekers gaf een overzicht van de argumenten die de tegenstanders van vaccins aanhalen. En weerlegde die stuk voor stuk.

Het monotoon gebrom van de vliegtuigmotoren raast links en rechts. Slaapverwekkend op dit late uur, maar mijn hersenen malen. Ergens boven het Duitse grondgebied, waar de lucht wat ijler is, besluit ik om even mijn gedachten te ordenen.

Op zaterdag 30 november heeft in Leuven de vijfde top van de Vlaamse apotheker plaats, een organisatie van het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN). Dit jaar staan samenwerking en innovatie centraal. En bij deze gelegenheid reikt minister Beke de Prijs 'Huisapotheker 2019' uit.

Zelfstandige apothekers stellen heel wat mensen te werk. Van de 60.000 personeelsleden die in de zorgsector actief zijn, werken er bijna een kwart bij een apotheker vrije beroepsbeoefenaar. Vooral is dat het geval in het Brussels hoofdstedelijk gewest, minder in Vlaanderen.

Een groep artsen, decanen geneeskunde, professoren, ziekenhuisbestuurders en andere zorgprofessionals roepen de federale onderhandelaars op om meer te investeren in preventieve gezondheidszorg.

De Brusselse apotheek Square Levie ontwikkelde een systeem met pictogrammen om te communiceren met patiënten van wie apothekers de taal niet kennen. De tool werd op het salon Pharmcare bekroond met de CWOA-Prijs.

Kent u het Millennium Iconoclast Museum of Art - kortweg MIMA - in Brussel? Indien niet, dan hebt u met de tentoonstelling Obsessions die begin deze maand geopend werd, een uitstekende gelegenheid om met deze expositieruimte in de gebouwen van de vroegere brouwerij Belle-Vue langs het Kanaal in Molenbeek, kennis te maken.

Senioren spelen een actievere rol in onze maatschappij dan ooit tevoren en een langdurige en veilige mobiliteit van ouderen is daarom een basisbehoefte, stelt Vias institute.

In september mochten verschillende dieven en overvallers van apotheken het voor de rechter gaan uitleggen. Nog niet alle uitspraken zijn bekend, maar alvast één uitspraak van een rechter in Mechelen lokte toch enige kritiek uit.

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!