Alles over Chantal De Ketelaere

Heel wat lezers wilden maar al te graag het boek 'Red je vel' gratis in de bus krijgen. Jammer genoeg hebben we maar drie exemplaren.

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.