Alles over De Saedeleer

Op de VAN-top eind november reikte minister Wouter Beke de award 'Huisapotheker 2019' uit aan apotheker Ilse Smets. De bekroning gaat naar het 'multidisciplinair traject valpreventie'. De prijs is een co-organisatie van het blad de Apotheker en VAN en zet een apotheekteam in de bloemetjes dat het concept 'huisapotheker' origineel in de praktijk brengt. Samenwerking en innovatie staan daarbij centraal. Ilse Smets schoot de hoofdvogel af samen met verpleegkundige David Teurfs en kinesitherapeut Michel Schotte. De award omvat een oorkonde, een verblijf in Villa Adelaide in Ronse en een filmpje over het project. U kan dit filmpje weldra terugvinden op deapotheker.be. Het wordt ook meegestuurd met de e-nieuwsbrief van 23 december. Op deze pagina en op pagina 4 en 5 stellen we u de zes mooie projecten die meedongen naar de 'Huisapotheker 2019' kort voor.

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.