Alles over Dominique Wouters

Het risico op een wereldwijd tekort en de manier waarop de farmabedrijven zullen kunnen inspelen op de nieuwe patiëntengolf bezorgt de ziekenhuisapotheken kopbrekens. Tegelijk bereiden ze zich voor op de heropstart van de normale ziekenhuisactiviteiten.

In de ziekenhuizen bevinden ook apothekers zich middenin de coronaviruscrisis. Dominique Wouters, apotheker in de Cliniques Saint-Luc in Brussel, komt terug op de uithaal van de Bvas en geeft een aantal sporen voor het hernemen van de ziekenhuisactiviteit.

In de apotheek van het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel vergemakkelijken drie robots de stockage en de bereiding van geneesmiddelenbehandelingen en cytostatica. Op twee afdelingen kwam er recent een systeem voor automatische geneesmiddelenafl evering.