Alles over Dorina Rusu

Wat is de definitie van burn-out? Welke klachten en oorzaken kunnen op een burn-out wijzen? Hoe zit het met de differentiële diagnoses met andere pathologieën? Wat is het verschil met stress? Geen betere up-to-date bron en antwoord op al deze vragen dan het in 2019 gepubliceerde onderzoek(1) naar burn-out in België op vraag van de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik, en de Luikse intercommunale voor gespecialiseerde zorg ISOSL.

"België telt 130.000 werknemers en 5.600 zelfstandigen die al meer dan een jaar niet kunnen werken wegens een mentale aandoening. Burn-out is daar één van, maar er bestaat geen officiële diagnose en geen eenduidige definitie."

Het Franse Institut Pasteur zal tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 actief samenwerken met de gezondheidsautoriteiten om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Het introduceert verschillende maatregelen en initiatieven om de uitdaging van het gezondheidstoezicht tijdens deze kritieke periode aan te gaan.