Alles over EU

Farma piekt

De Belgische biofarmaceutische bedrijven stelden in 2018 5.295 onderzoekers tewerk. De sector investeerde in ons land 3,6 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling.

Ziekenhuisapothekers vrezen overlast door verplicht scannen

Voor de officina-apotheker is de nieuwe Europese regelgeving om vervalste geneesmiddelen uit het circuit te weren een beetje vervelend, maar of je nu een barcode moet inscannen of een 2D-datamatrix... als het systeem goed werkt is de werkoverlast dezelfde. Voor de ziekenhuizen ziet het plaatje er echter helemaal anders uit.

FAGG erkend door de FDA

Wie dacht dat het FAGG al lang erkend was door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), heeft het fout. Pas op 16 november 2018 heeft het FDA het FAGG erkend als gelijkwaardig in het kader van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Unie en de VS.

CHC Awards

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!