Alles over EUR Mono A

Het Riziv licht toe dat, als het referentieterugbetalingssysteem van toepassing is voor een werkzaam bestanddeel, het nagaat of er combinaties met dat werkzaam bestanddeel zijn waarvoor het referen-tieterugbetalingssysteem nog niet van toepassing is.

Medicatie in noodsituatie zonder voorschrift? - Brabantse apothekers starten thuisleveringsproject - Hygiëne: de lessen van Covid-19