Alles over Fadi Khasawneh

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de waterpijp niet te verwaarlozen effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. De rook verhoogt rechtstreeks het risico op trombose en dus mogelijk op myocardinfarct en CVA.