Alles over Fadi Khasawneh

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de waterpijp niet te verwaarlozen effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. De rook verhoogt rechtstreeks het risico op trombose en dus mogelijk op myocardinfarct en CVA.

Het Franse Institut Pasteur zal tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 actief samenwerken met de gezondheidsautoriteiten om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Het introduceert verschillende maatregelen en initiatieven om de uitdaging van het gezondheidstoezicht tijdens deze kritieke periode aan te gaan.