Alles over FAGG

Het project Stock Monitoring Tool, een hulpmiddel om de voorraad van geneesmiddelen te monitoren, is een testfase ingegaan. Het project moet toelaten om beter te anticiperen op onbeschikbaarheden van geneesmiddelen.

De eerste deadlines voor de autocontrole in de apotheek naderen. Voor 1 april 2024 moet elke apotheek een zelfevaluatie hebben uitgevoerd, en het webformulier van het FAGG invullen.

Het FAGG roept gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten op om medicatiefouten te melden. Dat zijn fouten bij het voorschrijven, afleveren, opslaan, bereiden of toedienen van een geneesmiddel.

Apothekers moeten voortaan om de vier jaar een externe audit van hun apotheek laten afnemen. De externe auditeur stelt een rapport op met suggesties en aanbevelingen om de organisatie en dienstverlening te verbeteren. Zo'n externe kijk op de werking van een apotheek kan erg verrijkend zijn, zegt Hendrik De Rocker, secretaris-generaal APB.

Tegen eind volgend jaar leveren apothekers geen verpakkingen van antibiotica meer af aan hun cliënten, maar de door de arts voorgeschreven hoeveelheden. Dat is een van de maatregelen die de FAGG in de verf zette naar aanleiding van de World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2023.

Minister Vandenbroucke zou een KB in de maak hebben dat het gebruik van Ozempic voor andere aandoeningen dan diabetes voorlopig verbiedt. De Diabetes Liga juicht het voornemen van de minister toe, maar vraagt een uitzondering voor morbide obesitas.

Apothekers kunnen tegenwoordig terecht op het webportaal van het FAGG voor alle informatie en uitwisseling van documenten omtrent inspecties. Nieuw is dat de publiek toegankelijke apotheken om de drie jaar een formulier over risicoanalyse moeten invullen.

Vanaf 1 september 2023 moet voor de melding van levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen bij het FAGG een nieuwe online applicatie worden gebruikt. Die vervangt de papieren verdovingsbonnen. Sinds 1 juli is er een overgangsperiode van kracht.

Op 9 februari 2019 werd de Europese Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen van kracht. Sindsdien moeten de voorschriftplichtige en terugbetaalbare geneesmiddelen veiligheidskenmerken dragen die bij elke schakel in de distributieketen worden gecontroleerd. Volgend jaar wordt een full alert procedure van kracht waardoor foutmeldingen niet meer genegeerd kunnen worden.

"Ongewenste bijwerkingen melden is geen verplichting, maar zou een reflex moeten zijn die deel uitmaakt van de klinische praktijk", stelde Jamila Hamdani (afdeling Geneesmiddelenbewaking FAGG) op het recente symposium van het BCFI. Het aantal meldingen is onvoldoende, ook al zorgden de covid-vaccins voor een toename van 1.000 naar 36.000 per jaar.

Al 15 jaar staat Xavier De Cuyper aan het hoofd van het federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Binnenkort gaat hij met pensioen - er wordt momenteel naar een opvolger gezocht. De administrateur-generaal blikt terug op de belangrijkste evoluties van het FAGG. Door de zorgcrisis heeft de bevolking het werk van het agentschap beter leren kennen, stelt hij vast.

"Wanneer je in gesprek gaat met stakeholders, moet je stevig in je schoenen staan en voldoende kennis van zaken hebben om technische discussies te kunnen voeren." Dat zegt Marleen Vandecapelle, doctor in de farmaceutische wetenschappen en aan de slag bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de Belgische 'nucleaire regulator'.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarige jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

Het Franse Institut Pasteur zal tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 actief samenwerken met de gezondheidsautoriteiten om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Het introduceert verschillende maatregelen en initiatieven om de uitdaging van het gezondheidstoezicht tijdens deze kritieke periode aan te gaan.