Alles over FAGG

Apothekers kunnen tegenwoordig terecht op het webportaal van het FAGG voor alle informatie en uitwisseling van documenten omtrent inspecties. Nieuw is dat de publiek toegankelijke apotheken om de drie jaar een formulier over risicoanalyse moeten invullen.

Vanaf 1 september 2023 moet voor de melding van levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen bij het FAGG een nieuwe online applicatie worden gebruikt. Die vervangt de papieren verdovingsbonnen. Sinds 1 juli is er een overgangsperiode van kracht.

Op 9 februari 2019 werd de Europese Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen van kracht. Sindsdien moeten de voorschriftplichtige en terugbetaalbare geneesmiddelen veiligheidskenmerken dragen die bij elke schakel in de distributieketen worden gecontroleerd. Volgend jaar wordt een full alert procedure van kracht waardoor foutmeldingen niet meer genegeerd kunnen worden.

"Ongewenste bijwerkingen melden is geen verplichting, maar zou een reflex moeten zijn die deel uitmaakt van de klinische praktijk", stelde Jamila Hamdani (afdeling Geneesmiddelenbewaking FAGG) op het recente symposium van het BCFI. Het aantal meldingen is onvoldoende, ook al zorgden de covid-vaccins voor een toename van 1.000 naar 36.000 per jaar.

Al 15 jaar staat Xavier De Cuyper aan het hoofd van het federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Binnenkort gaat hij met pensioen - er wordt momenteel naar een opvolger gezocht. De administrateur-generaal blikt terug op de belangrijkste evoluties van het FAGG. Door de zorgcrisis heeft de bevolking het werk van het agentschap beter leren kennen, stelt hij vast.

"Wanneer je in gesprek gaat met stakeholders, moet je stevig in je schoenen staan en voldoende kennis van zaken hebben om technische discussies te kunnen voeren." Dat zegt Marleen Vandecapelle, doctor in de farmaceutische wetenschappen en aan de slag bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de Belgische 'nucleaire regulator'.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarige jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

Nogal wat apotheken werden midden juli getroffen door de overstromingen. Een ramp voor de apothekers zelf maar ook voor de mensen uit de buurt. Midden deze tragedie blijven ze immers nood hebben aan geneesmiddelen. Om de continuïteit van de bevoorrading te verzekeren nam het federaal geneesmiddelenagentschap maatregelen.

De Kamer keurde een wetsontwerp goed dat apothekers de bevoegdheid geeft om het griepvaccin voor te schrijven, met als doel de huisartsen-voorschrijvers te ontlasten en de vaccinatiegraad te verhogen.

De nieuwe versie van FarmaStatus, de online applicatie van het federale geneesmiddelenagentschap die de onbeschikbaarheden in ons land registreert, is sinds gisteren beschikbaar en biedt een aantal handige nieuwe tools voor apothekers.

De ziekenhuisapothekers zijn vanaf het begin bij de uitstippeling van de vaccinatiestrategie betrokken. Hun rol is dan ook fundamenteel. Dat geldt evenzeer voor de officina-apothekers, die in de vaccinatiecentra een grote verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen als farmaceutisch expert.

Vandaag vernemen we meer details over de nakende vaccinatiestrategie tegen covid-19. Het Geneesmiddelenagentschap heeft in afwachting de ziekenhuizen al gepolst naar hun opslagcapaciteit.

Hoe worden vaccins tegen het SARS-CoV-2 ontwikkeld? Zullen ze doeltreffend en veilig zijn? Waarvoor dient serologisch zelfonderzoek? Welke behandeling bestaat er voor covid-19? Prof. Jean-Michel Dogné (UNamur, FAGG, EMA, OMS) en dr. Yves Van Laethem (woordvoerder van het crisiscentrum) antwoordden tijdens een webinar op vragen van apothekers.

Er zullen tot het einde van het jaar periodes van tijdelijke onbeschikhaarheid zijn van Pneumovax, als gevolg van de toegenomen vraag naar vaccins tegen pneumokokken wereldwijd. De APB stelt daarom de sensibiliseringscampagne uit naar begin volgend jaar.

Sinds 19 september is de verkoop van zelftests die antistoffen tegen SARS-CoV-2 detecteren niet langer verboden. Het FAGG waarschuwt wel voor verkeerde interpretatie van het resultaat.