Alles over FAGG

De rechtbank van Koophandel heeft een einde gemaakt aan het gekissebis tussen Solidaris en Bachi. Bachi pikte de vermeende 'aanval' van Solidaris niet. Die had een campagne gelanceerd die, volgens Bachi, de geneesmiddelenindustrie buitensporig en ongegrond parodieerde. In eerste instantie had de Rechtbank de beslissing genomen om de reclamespot te verbieden tot er een oordeel ten gronde uitgesproken wordt. Nu heeft de rechtbank van Koophandel Bachi gelijk gegeven.

Het Vidis-project van het Riziv stelt e-health ten dienste van de therapietrouw. Bedoeling is om een algemeen beeld te bieden van het medicatieschema van de patiënt zowel voor hemzelf als voor alle zorgverleners.

Vrijdag verscheen in het Belgisch Staatsblad de 'wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid'. De wet geeft de minister de macht het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift verplicht te maken, regelt hoe het e-Attest verplicht kan worden, maakt het makkelijker op te treden bij misbruik van de derdebetalersregeling en versoepelt enigszins de regels voor het toekennen van het sociaal statuut.

Soms zorgt een inspectie voor onverwacht zeer positieve resultaten. Zo konden de inspecteurs van het FAGG ervaren dat maar liefst 99,5 procent van de apotheken de aanbevolen voorraad stabiele jodiumtabletten in huis heeft en dat meer dan negen op de tien apothekers ook de tijd nemen om het hierover met de patiënt te hebben en hem een informatiebrochure mee te geven.

Twee miljoen oproepen, dat is de mijlpaal die dit jaar werd bereikt door het Antigifcentrum. Elke dag ontvangt het gemiddeld 157 oproepen, vaak voor contact met een product dat in de helft van de gevallen een geneesmiddel is..

Wordt de mogelijkheid geschapen om toch binnenkort medische cannabis in ons land te telen? Volgens kamerlid Nele Lijnen (Open VLD) is het kb die dit moet regelen, zo goed als klaar.

Als de apothekers van Blankenberge al in hun handen wreven omdat het stadsbestuur plannen had om alle meeuwen de anticonceptiepil te geven, dan staan ze nu met beide voeten weer op de grond. Het FAGG geeft voorlopig immers een 'njet'.

De zoektocht naar het sensationele is momenteel alom aanwezig. De laatste televisie-uitzending over homeopathie bevestigt dat nog eens. In bepaalde domeinen heeft dit type van communicatie niet altijd veel gevolgen, maar dat is zeker niet heteval als we spreken over gezondheid. Het is belangrijk zich bewust te zijn van de algemene gevolgen dit kan hebben op de bevolking.mene gevolgen dat dit kan hebben op de bevolking.

Honderden Belgen gebruiken illegaal cannabisolie en voelen zich daar ook beter bij. Een Amerikaans bedrijf probeert ondertussen in ons land - via wat eigenlijk een piramidespel is - verkopers te vinden voor cannabisolie. Maar onze minister en dus ook het FAGG houden het been stijf: er is maar één geneesmiddel met cannabis toegelaten, vergund en beschikbaar voor een kleine patiënten en daar komt voorlopig geen verandering in.

Vanaf vandaag verspreiden de Belgische apothekers jodiumtabletten. Die zijn niet langer meer exclusief voor een aantal kwetsbare groepen in welbepaalde zones rond een nucleair centrum. De perimeter werd tot 100 km uitgebreid en elke Belg kan de tabletten krijgen, al wordt de nadruk gelegd op kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen.

Niet alleen de apothekers zijn ervan overtuigd dat medische apps wel degelijk een meerwaarde kunnen hebben. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil mobiele toepassingen een plaats geven in de reguliere gezondheidszorg. Om de kwaliteit en de veiligheid te garanderen voor de patiënt stelt ze een validatiepiramide voor.

Vanuit de overtuiging dat een doorgedreven samenwerking tussen de lidstaten de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten zal kunnen verbeteren, hebben België en het Groothertogdom Luxemburg hun verklaring van 4 juli 2016 (Gäichel IX) geconcretiseerd in een overeenkomst met als doel de samenwerking binnen deze domeinen te verdiepen.

Het FAGG is in december een nieuwe campagne gestart dat zich richt op vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden. Het doel van de campagne is vrouwen begeleiden en informeren door de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen, te herinneren aan de noodzaak een zwangerschap te plannen wanneer zij langdurig geneesmiddelen nemen, en door de dialoog met de arts en de apotheker te promoten.

Een geneesmiddel is het resultaat van een lang en complex ontwikkelingsproces dat zowel in academische onderzoekscentra als in farmaceutische bedrijven kan plaatsvinden. Een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel zijn klinische proeven waar veiligheid en doeltreffendheid worden onderzocht.

Een Mechelaar die met vervalste doktersattesten minstens 89 dozen pijnstillers bij de Mechelse apothekers ging kopen, stond maandag voor de rechter. Het openbaar ministerie eist nu 15 maanden cel met probatie-uitstel.

De Brusselse raadkamer heeft vorige week besloten dat professor Kenny De Meirleir (VUB) zich voor de strafrechter moet verantwoorden de invoer en toediening van geneesmiddelen die in ons land niet vergund zijn. Maar achter wat misschien als menslievendheid zou kunnen gezien worden, zou een heel ander mechanisme schuilhouden. Die van geldgewin en oplichting.

Voor de tiende keer hebben de Belgische Douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Cel Hormonen van de centrale directie bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de Federale Politie deelgenomen aan de internationale samenwerkingsoperatie Pangea. Pangea wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op de onderschepping van vervalste en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dit jaar werd bijzondere aandacht besteed aan vervalste medische hulpmiddelen zoals tandheelkundig materiaal en condooms, en aan opioïden en daarbij meer bepaald aan Fentanyl.

Een ervaren dierenarts en elf van zijn collega's van een dierenkliniek zijn grotendeels vrijgesproken voor inbreuken op het verstrekken en bewaren van diergeneesmiddelen. En waar er inbreuken waren, oordeelde de rechter zeer mild vanwege de redelijke termijn tussen vaststelling en vonnnis die ruim overschreden was.

België heeft een wettelijke transparantieverplichting voor de farmaceutische en medisch-technologische industrie ingevoerd maar vooraleer deze wettelijke transparantieverplichting toepassing kon vinden, moest er evenwel nog een Koninklijk besluit worden aangenomen tot uitvoering van de Sunshine Act. Dit Koninklijk besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017.

#Apothekerblijfachterjetoog - Oud medicijn ingezet bij gehospitaliseerde coronapatiënten - 'Maak kwaliteit zichtbaar en aantoonbaar'