Alles over FAGG

De ziekenhuisapothekers zijn vanaf het begin bij de uitstippeling van de vaccinatiestrategie betrokken. Hun rol is dan ook fundamenteel. Dat geldt evenzeer voor de officina-apothekers, die in de vaccinatiecentra een grote verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen als farmaceutisch expert.

Vandaag vernemen we meer details over de nakende vaccinatiestrategie tegen covid-19. Het Geneesmiddelenagentschap heeft in afwachting de ziekenhuizen al gepolst naar hun opslagcapaciteit.

Hoe worden vaccins tegen het SARS-CoV-2 ontwikkeld? Zullen ze doeltreffend en veilig zijn? Waarvoor dient serologisch zelfonderzoek? Welke behandeling bestaat er voor covid-19? Prof. Jean-Michel Dogné (UNamur, FAGG, EMA, OMS) en dr. Yves Van Laethem (woordvoerder van het crisiscentrum) antwoordden tijdens een webinar op vragen van apothekers.

Er zullen tot het einde van het jaar periodes van tijdelijke onbeschikhaarheid zijn van Pneumovax, als gevolg van de toegenomen vraag naar vaccins tegen pneumokokken wereldwijd. De APB stelt daarom de sensibiliseringscampagne uit naar begin volgend jaar.

Sinds 19 september is de verkoop van zelftests die antistoffen tegen SARS-CoV-2 detecteren niet langer verboden. Het FAGG waarschuwt wel voor verkeerde interpretatie van het resultaat.

"In het gevecht tegen covid-19 kijkt de wereld naar de innovatieve farmaceutische industrie. België speelt hierin een hoofdrol. Samen met de overheid leverden we grote inspanningen om patiënten te kunnen behandelen."

"Het overheidskader rond sommige medical devices raakte de jongste maanden in een stroomversnelling. Belangrijke stappen werden gezet inzake digitale toepassingen. En het wettelijk kader rond STHA komt eraan. Deze ontwikkelingen maken meer waardegedreven zorg mogelijk."

Wie afreist naar één van de 26 landen van de Schengenzone en een geneesmiddel met verdovende middelen of psychotrope stoffen neemt, is wettelijk verplicht hiervoor een officieel FAGG-document op zak te hebben. Een 'wist-je-dat-je' waarvan maar weinig artsen of apothekers op de hoogte zijn.

"Het is van cruciaal belang om de echte oorzaken van de tekorten aan geneesmiddelen te analyseren. Een paar eenvoudige maatregelen zouden het mogelijk moeten maken om het probleem deels op te lossen", stelt professor Jean-Michel Dogné.

Nadat er enige onrust was gerezen over de beschikbaarheid van de griepvaccins voor het komende seizoen, stelt het Geneesmiddelenagentschap patiënten en zorgverstrekkers gerust.

De rechtbank van Koophandel heeft een einde gemaakt aan het gekissebis tussen Solidaris en Bachi. Bachi pikte de vermeende 'aanval' van Solidaris niet. Die had een campagne gelanceerd die, volgens Bachi, de geneesmiddelenindustrie buitensporig en ongegrond parodieerde. In eerste instantie had de Rechtbank de beslissing genomen om de reclamespot te verbieden tot er een oordeel ten gronde uitgesproken wordt. Nu heeft de rechtbank van Koophandel Bachi gelijk gegeven.

Het Vidis-project van het Riziv stelt e-health ten dienste van de therapietrouw. Bedoeling is om een algemeen beeld te bieden van het medicatieschema van de patiënt zowel voor hemzelf als voor alle zorgverleners.

Vrijdag verscheen in het Belgisch Staatsblad de 'wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid'. De wet geeft de minister de macht het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift verplicht te maken, regelt hoe het e-Attest verplicht kan worden, maakt het makkelijker op te treden bij misbruik van de derdebetalersregeling en versoepelt enigszins de regels voor het toekennen van het sociaal statuut.

Soms zorgt een inspectie voor onverwacht zeer positieve resultaten. Zo konden de inspecteurs van het FAGG ervaren dat maar liefst 99,5 procent van de apotheken de aanbevolen voorraad stabiele jodiumtabletten in huis heeft en dat meer dan negen op de tien apothekers ook de tijd nemen om het hierover met de patiënt te hebben en hem een informatiebrochure mee te geven.

Twee miljoen oproepen, dat is de mijlpaal die dit jaar werd bereikt door het Antigifcentrum. Elke dag ontvangt het gemiddeld 157 oproepen, vaak voor contact met een product dat in de helft van de gevallen een geneesmiddel is..

Wordt de mogelijkheid geschapen om toch binnenkort medische cannabis in ons land te telen? Volgens kamerlid Nele Lijnen (Open VLD) is het kb die dit moet regelen, zo goed als klaar.