Alles over Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten

In 2021 kreeg het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) 2.112 meldingen binnen van onbeschikbare medicijnen, vooral ten gevolge van vertraagde productie of een verhoogde vraag. Gemiddeld was het product 57 dagen onbeschikbaar.

Bij Sciensano staat apotheker Eric Deconinck aan het hoofd van de dienst 'Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten', een dienst die de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen test en garandeert. Daarnaast gaat de dienst ook over medische toestellen, cosmetica, elektronische sigaretten, drugs, namaakgeneesmiddelen en CBD-producten.

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema was het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In de tweede aflevering bespraken we de uitzonderingen op het beroepsgeheim. In deze derde aflevering passeren enkele delicate casussen de revue.

Nogal wat apotheken werden midden juli getroffen door de overstromingen. Een ramp voor de apothekers zelf maar ook voor de mensen uit de buurt. Midden deze tragedie blijven ze immers nood hebben aan geneesmiddelen. Om de continuïteit van de bevoorrading te verzekeren nam het federaal geneesmiddelenagentschap maatregelen.

Als u als apotheker wil werken met een eigen website, moet u rekening houden met een aantal deontologische voorschriften die van toepassing zijn. Wat houden die precies in en waar vindt u deze regels juist terug?

Vandaag vernemen we meer details over de nakende vaccinatiestrategie tegen covid-19. Het Geneesmiddelenagentschap heeft in afwachting de ziekenhuizen al gepolst naar hun opslagcapaciteit.

Omwille van de corona-pandemie zal de griepvaccinatiecampagne dit jaar gefaseerd verlopen. Die gefaseerde aanpak geldt zowel voor de arbeidsgeneeskunde als voor vaccinaties door de behandelende arts. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een sanctie. Dat besliste de Interministeriële conferentie Volksgezondheid gisteren 5 augustus.

Het EMA en het FAGG herinneren patiënten die (vermoedelijk) lijden aan Covid-19 eraan dat zij vermoedelijke bijwerkingen, die verband houden met het gebruik van een of meer geneesmiddelen, kunnen melden. Beide organisaties wijzen ook op het risico op ernstige bijwerkingen van hydroxychloroquine of chloroquine.

Het Jaarverslag 2018 van het FAGG toont een evenwichtig boekhoudkundig resultaat en vertaalt de nationale en internationale context zoals de strijd tegen vervalste geneesmiddelen en de Brexit in cijfers.

Nadat er enige onrust was gerezen over de beschikbaarheid van de griepvaccins voor het komende seizoen, stelt het Geneesmiddelenagentschap patiënten en zorgverstrekkers gerust.

Vandaag heeft elke zelfstandige of elk vrij beroep een website, maar wat mag je daar als dokter of als apotheker wel en niet op zetten? We vroegen advocaat Tom De Gendt om advies.

Het is uitermate belangrijk dat zorgverleners incidenten met medische hulpmiddelen melden. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in een nieuwe informatiecampagne die het recent lanceerde.

Vanaf 7 februari zullen supermarkten en andere winkels een aantal medische hulpmiddelen mogen aanbieden. Vandaag mogen ze enkel in apotheken verkocht worden. Het gaat vooral over steriele materialen, zoals verbanden en sondes.