Alles over Frank Vandenbroucke

Het Belgische EU-Voorzitterschap heeft vandaag de 'Critical Medicines Alliance' officieel gelanceerd. Deze Alliantie moet de strategische autonomie van de Europese Unie inzake geneesmiddelen versterken en geneesmiddelentekorten aanpakken.

In België lijden meer dan 700.000 mensen aan de longaandoening COPD, beter bekend als 'rokerslong'. Sinds begin april kunnen patiënten met deze chronische longziekte rekenen op een volledig terugbetaalde zorgverlening in de apotheek.

"Belangrijk is dat rond de patiënt een netwerk van zorgverleners ontstaat met onder meer de huisapotheker, de huisarts, de eerstelijnspsycholoog... Zij moeten elkaar verstaan. En natuurlijk is goede gegevensdeling hierbij essentieel."

"De perceptie van de patiënt over de apothekers evolueert gunstig. Daar heeft het testen op covid in 2021 zeker toe bijgedragen maar vele andere projecten evenzeer. Zo is een andere beeldvorming ontstaan", aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

Midden december lagen er 632 dossiers voor bij de Federale Toezichtscommissie die als opdracht heeft toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars. 162 daarvan zijn afgehandeld. "Zolang er dossiers op tafel blijven liggen die niet behandeld worden, is dat een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid", kaart kamerlid voor N-VA Frieda Gijbels aan.

De ministerraad keurde vrijdag het ontwerp-KB goed voor het opstarttraject diabetes, dat begin 2024 van start gaat. Het bedrag dat ook apothekers kunnen krijgen voor educatie van een diabetespatiënt wordt opgetrokken.

Minister Vandenbroucke zou een KB in de maak hebben dat het gebruik van Ozempic voor andere aandoeningen dan diabetes voorlopig verbiedt. De Diabetes Liga juicht het voornemen van de minister toe, maar vraagt een uitzondering voor morbide obesitas.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Samen met de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2, die op 15 september is gestart, zou ook de mogelijkheid moeten worden geboden het griepvaccin toe te dienen in de apotheek. Op initiatief van de minister van Volksgezondheid hebben artsen en apothekers daarover gediscussieerd op 5 september.

"In Frankrijk nemen apothekers keelswabs af bij keelontsteking. In functie van het resultaat, bacterieel of viraal, verwijzen ze door naar de huisarts of adviseren ze een OTC-geneesmiddel te nemen. Zo dragen apothekers bij tot de volksgezondheid. Dat kan ook bij ons. Essentieel is de complementariteit tussen zorgverleners in de eerste lijn."

In september ligt in de Kamer een wet voor die apothekers de mogelijkheid biedt vanaf oktober het griepvaccin toe te dienen. Veel apothekers volgden al de opleiding om vaccins te kunnen toedienen.

Apotheken die zich houden aan de overeenkomst tussen apothekers en ziekenfondsen - en alleen deze - ontvangen een premie van 1.790 euro precies om de oplopende kosten door de crisis wat helpen te compenseren. Het ontwerp-KB kreeg juli groen licht van de regering. Het Riziv zette al een week later de precieze bedragen online.