Alles over Gent

Net voor de start van de eerste lockdown verscheen Heerlijk afgebakend eindeloos, de tweede dichtbundel van Dorien De Vylder. Een gesprek met de apothekeres-dichteres over haar twee passies, het apothekersvak en taal.

"Ik heb met hart en ziel als apothekeres gewerkt. Maar toen ik beslist had om te stoppen met de apotheek heb ik lang nagedacht over wat ik wilde doen. Een B&B openen vergt immers een serieuze investering." Aan het woord is Katrien Vallaeys (62) van B&B d'Apotheeke in Zwijnaarde, een prima uitvalsbasis voor een citytrip Gent.

Oud-apothekeres Brigitte Martens (45) had al een carrière in de kunstenwereld op haar cv staan, vooraleer ze farmacie ging studeren en nog later in de wereld van de biotechnologie belandde. "Mijn carrièreverloop brengt mensen soms in de war", zegt ze lachend. Een rode draad doorheen haar verhaal is een innige band met de natuur: "Herborist, permacultuur, bijen, en nu natuurgids en bosbaden, het ligt allemaal in dezelfde lijn."

Belgische onderzoekers melden dat stadskinderen die in een groene omgeving opgroeien een hoger IQ en minder gedragsproblemen hebben. Een gegeven dat beleidslui en stadsplanners voor ogen moeten houden om de leefomgeving van jonge stadsbewoners te optimaliseren.

De naamborden aan de gevel van de familieapotheek Baetslé in Mariakerke geven aan dat hier geschiedenis wordt geschreven. Thierry Baetslé (56) en zijn dochter Camille (26) zijn als vierde respectievelijk vijfde generatie apothekers aan de slag, en dat is wellicht een unicum. De hoogste tijd dus voor uw vakblad om dit verhaal te noteren.

De naamborden aan de gevel van de familieapotheek Baetslé in Mariakerke geven aan dat hier geschiedenis wordt geschreven. Thierry Baetslé (56) en zijn dochter Camille (26) zijn als vierde respectievelijk vijfde generatie apothekers aan de slag, en dat is wellicht een unicum. De hoogste tijd dus voor uw vakblad om dit verhaal te noteren.

"Een klein stukje medische consumptie zijn we kwijtgespeeld door uitgestelde of gemiste zorg als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft relatief weinig impact op de volksgezondheid en het valt trouwens ook niet wetenschappelijk correct vast te stellen."

De tweede helft van maart kwam de Covidbarometer tot stand - verschillende zorgdisciplines binnen de eerste lijn monitorden wat er op het veld gebeurde. Professor Bert Vaes volgde de zaken voor de huisartsen op. Heeft dat systeem gewerkt en wat heeft hij geleerd?

In verschillende woonzorgcentra in ons land staken studenten geneeskunde tijdens de coronacrisis een handje toe. Het personeelstekort in de zorgsector werd door de vele zieken alleen maar prangender. Waarom geen studenten inzetten, klonk het als oplossing.

Patiënten helpen om het gebruik van ontzwellende neussprays af te bouwen, is een taak voor de apotheker, stelt Sophie Scheire. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de ontwikkeling van een onderbouwde interventiestrategie waarmee apothekers aan de slag kunnen.

Het Collegium Vocale van Philippe Herreweghe bestaat 50 jaar. De artistiek directeur van dit internationale topensemble wil zijn Collegium blijven heruitvinden in de hoop de verjaardag die nu omwille van de coronacrisis in mineur verloopt, op het eind van het jaar met een orgelpunt te kunnen afsluiten.

De invoering van een kwaliteitshandboek leverde geen significante bijdrage tot een hoger algemeen kwaliteitsniveau in de apotheek. Het handboek meet onvoldoende wat het beoogt te meten; een verband tussen de beschreven organisatiestructuren en - processen en de zorg voor de patiënt is er niet.

Geen enkele van uw collega's heeft ooit al geweigerd om euthanatica af te leveren, ook al heeft u daar als apotheker wettelijk gesproken de mogelijkheid toe. Dat blijkt uit een korte rondvraag van de Apotheker in de nasleep van het euthanasieproces in Gent.

"In een officina heb je dagelijks contacten met patiënten, je volgt ze, krijgt feedback en zo bouw je een relatie op. In een ziekenhuisapotheek is dat veel minder het geval. Meteen is dat het belangrijkste verschil tussen de twee. Maar ik werk graag in mijn apotheek, zoals ik ook supergraag in het ziekenhuis werkte."

De zestig eerstelijnszones hebben allemaal een voorlopige zorgraad samengesteld. Die zetten de weg in naar definitieve erkenning tegen juli 2020.

Op een politiek kopstukkendebat georganiseerd door zorgbeleid.be - de universiteiten en UZ's van Leuven en Gent - kwam onder meer de groeinorm voor de gezondheidszorg tijdens de volgende legislatuur ter sprake. De vier uitgenodigde politieke partijen maakten hun standpunt duidelijk.

Marlies Verrijken, vierde jaar farmaceutische wetenschappen (UGent), bereidt met een Erasmusbeurs haar masterproef voor aan het Institut für Rechtsmedizin van Bern, Zwitserland. Ze houdt voor de Apotheker een blog bij.