Alles over Hilde Deneyer

Lang niet alle zorgverleners op de eerste lijn zijn al mee in het verhaal van de eerstelijnszones en de zorgraden die die zones moeten aansturen. Een druk bijgewoonde webinar afgelopen week poogde daar verandering in te brengen. Met succes, zo bleek na afloop.

Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) is vragende partij om de (huis)apotheker, en andere vaste zorgverleners van de patiënt, in te lichten bij het afnemen van een covid-19-test en het vaststellen van een besmetting. Dat is mogelijk binnen het kader van het gedeeld beroepsgeheim.

"De voorbije maanden is iedereen overtuigd geraakt van het belang van de apotheker als laagdrempelige toegangspoort tot zorg. Die overtuiging moeten we nu vasthouden als we op j juli aan de slag gaan met de eerstelijnszones." Dat zei Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke woensdagavond op het slotsymposium van VAN over farmaceutische zorg voor personen met dementie.

Apothekers en technisch farmaceutisch assistenten ervaren persoonlijk en professioneel een grote impact van de Covid-19-pandemie. Terwijl gewoonlijk slechts 6% van de apothekers angstig is, loopt dit in deze barre Coronatijden op tot meer dan een kwart.

Vandaag, 20 maart, is Internationale Dag van het Geluk. Ondanks de barre tijden steekt het Vlaams Apothekersnetwerk de collega's een hart onder de riem. U kan de hartverwarmende boodschap van voorzitter Hilde Deneyer hieronder bekijken.

"De bevolking heeft een groot vertrouwen in zijn huisapotheker. Persoonlijk intermenselijk advies en de vertrouwensband blijven daarbij centraal staan. Dat geldt ook online, waar de meeste apotheken aanwezig zijn met een website, Instagram account en facebookpagina."

"In de toekomst gaan we kwaliteitsindicatoren ontwikkelen voor apotheken, bijdragen aan populatiegerichte zorg - medicatiegebruik binnen de eerstelijnszone in kaart brengen, bijvoorbeeld - en meewerken aan een evaluatie van gezondheidsdoelstellingen."

Vertrouwen, laagdrempeligheid en nabijheid zijn de fundamenten van de officina-apotheker in de toekomst. Het zijn eigenschappen die toelaten patiënten preventief zo lang mogelijk gezond te houden en chronische patiënten te helpen met hun complexe medicatie. Samenwerking wordt het nieuwe normaal.

"Ruim 600 apothekers namen deel aan de enquête 'Wie bent u, apotheker?' Dat leverde heel wat interessant materiaal op, onder meer over inzage in bloedwaarden, actief mee ziekten opsporen, een centraal medicatieschema, en... jawel, vaccineren." Aldus Hilde Deneyer, voorzitter van het Vlaams Apothekersnetwerk.