Alles over IMI Web-RADR

De meeste patiënten zijn online en diensten voor geneesmiddelenbewaking moeten dan ook aandacht schenken aan hun berichten over ongewenste bijwerkingen op internet en de sociale netwerken. Die nieuwe bron van informatie, die moeilijk af te lijnen is, vergt complexe analyselogaritmen en een wettelijk kader.