Alles over Kamer

Een patiënt betaalt uw rekeningen voor bijvoorbeeld het verhuren van medisch materiaal niet op tijd. Welke extra vergoedingen kunt u dan binnenkort bovenop uw eigenlijke rekening vragen? Met welke spelregels moet u voortaan rekening houden?

Wie een zorg- of hulpverlener bij de uitoefening van zijn beroep aanvalt, mag in de toekomst rekenen op een extra strenge straf. Het nieuwe strafwetboek dat in de maak is, bepaalt dat de straf een niveau zwaarder zal zijn dan bij gelijkaardige agressie tegen een gewone burger.

De Kamer keurde op 20 juli het wetsontwerp van minister Vandenbroucke (Vooruit) - mee ondertekend door minister Van Quickenborne (Open VLD) - goed dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt. Aan de oorspronkelijke tekst werd flink gesleuteld.

De Kamercommissie Gezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat apothekers de mogelijkheid geeft om het coronavaccin toe te dienen.

De Kamer keurde een wetsontwerp goed dat apothekers de bevoegdheid geeft om het griepvaccin voor te schrijven, met als doel de huisartsen-voorschrijvers te ontlasten en de vaccinatiegraad te verhogen.

Wie komende zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook niet toe gekomen is om één van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, zal vanaf 12 juli ook in de apotheek terechtkunnen voor een snelle antigeentest. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aangekondigd in de Kamer.

Om de druk op het zorgpersoneel te verminderen, kunnen voortaan ook apothekers covid-testen afnemen. Een amendement in die zin werd vorige week goedgekeurd in de Kamer.

De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid is op 31 maart 2017 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, en Willy Borsus, minister van Zelfstandigen en KMO's, vereenvoudigt de regering de alternatieve financiering en maakt ze het systeem transparanter. Sluitstuk is de evenwichtsdotatie: die verzekert het evenwicht en responsabiliseert tegelijkertijd alle actoren.