Alles over Kenny De Meirleir

De Brusselse raadkamer heeft vorige week besloten dat professor Kenny De Meirleir (VUB) zich voor de strafrechter moet verantwoorden de invoer en toediening van geneesmiddelen die in ons land niet vergund zijn. Maar achter wat misschien als menslievendheid zou kunnen gezien worden, zou een heel ander mechanisme schuilhouden. Die van geldgewin en oplichting.

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!