Alles over Koen Boussery

Patiënten helpen om het gebruik van ontzwellende neussprays af te bouwen, is een taak voor de apotheker, stelt Sophie Scheire. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de ontwikkeling van een onderbouwde interventiestrategie waarmee apothekers aan de slag kunnen.

Als je ouders confronteert met een aantal situaties waarbij een geneesmiddel hun ziek kind zou kunnen helpen, dan blijken ze goed tot zeer goed het gebruik van ibuprofen en paracetamol kunnen inschatten. Anders is het voor het gebruik van antibiotica. Daar blijken ouders nog altijd teveel en onterecht een behandeling met antibiotica te verwachten.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.