Alles over LEIF

De palliatieve zorg in België wordt te weinig, en vooral te laat gebruikt. Apothekers zijn als meest laagdrempelige zorgverlener een ideale schakel in dit proces. Ze kunnen onder meer een luisterend oor zijn voor hun patiënten, advies geven over medicatie en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.