Alles over Lieven Zwaenepoel

We vernamen het net als jou live op tv: "Apotheken zullen open blijven, ook in het weekend." In nood kent men zijn vrienden. Plots weten we weer wat we echt nodig hebben. WC-papier? De meest noodzakelijke levensmiddelen zijn voedsel en geneesmiddelen. Die zullen ook in deze crisissituatie beschikbaar blijven in ons land. Want apothekers blijven achter hun toog.

Officina-apothekers bieden een toenemend aantal medische zelftests aan. Dat valt af te leiden uit een antwoord van minister De Block op een parlementaire vraag. Veel recente cijfers over aantallen en de aandoeningen waarvoor ze gebruikt worden, zijn er evenwel niet.

Terwijl u dit leest heeft de vijfde top van de Vlaamse apotheker plaats, een organisatie van het Vlaams Apothekersnetwerk. Aan negen tafels discussiëren circa 160 apothekers over de toekomst van hun beroep.

Op zaterdag 30 november heeft in Leuven de vijfde top van de Vlaamse apotheker plaats, een organisatie van het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN). Dit jaar staan samenwerking en innovatie centraal. En bij deze gelegenheid reikt minister Beke de Prijs 'Huisapotheker 2019' uit.

Zelfstandige apothekers stellen heel wat mensen te werk. Van de 60.000 personeelsleden die in de zorgsector actief zijn, werken er bijna een kwart bij een apotheker vrije beroepsbeoefenaar. Vooral is dat het geval in het Brussels hoofdstedelijk gewest, minder in Vlaanderen.

"Het moratorium uit 1999 en de dalende rentabiliteit verklaren de afname van het aantal apotheken in België. Door het grote aantal goed opgeleide officina-apothekers blijft de toegankelijkheid echter groot en een belangrijke troef. Schaalvergroting is wel aan de orde van de dag", zegt APB-ondervoorzitter Lieven Zwaenepoel.

De kick-off van de Falsified Medicines Directive verloopt vrij vlot, zegt de APB. "Het systeem kampt nog met enkele kinderziektes, maar die groeien er wel uit."

De kogel is door de kerk en de 30 bladzijden van het Meerjarenkader voor apothekers is gedrukt. Bepaalde veranderingen - zoals de invulling van de term 'huisapotheker' - waren al lang voorspeld. Andere veranderingen - zoals de wachtdiensten, de magistrale bereidingen en de online zorg- en dienstverlening - zullen voor de apothekers even verteerd moeten worden. Al zien we ook daar dat de logica niet ver te zoeken is.