Alles over LM Oost-Vlaanderen

Is de Belg klaar voor online psychologische zelfhulp?

Minister De Block wil nagaan hoe psychologische hulp terugbetaald kan worden. Een piste om dat te onderzoeken is e-Mental-Health, een van de 24 geselecteerde mobile health pilootprojecten die de minister en het Riziv goedkeurden. Tijdens het project kunnen 300 mensen gratis aan de slag met een platform voor psychologische zelfhulp. Doelstelling? Kijken of de Belg via online modules zelf mentale klachten wil aanpakken om zo lange wachttijden en hoge kosten in de geestelijke gezondheidszorg te ontlopen.

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.