Alles over Nederland

Een internationale studie toont aan dat de analyse van gebruikte wateren in zuiveringsstations toelaat quasi in real time de consumptie van illegale drugs bij bepaalde bevolkingsgroepen op te sporen.

"Het moratorium uit 1999 en de dalende rentabiliteit verklaren de afname van het aantal apotheken in België. Door het grote aantal goed opgeleide officina-apothekers blijft de toegankelijkheid echter groot en een belangrijke troef. Schaalvergroting is wel aan de orde van de dag", zegt APB-ondervoorzitter Lieven Zwaenepoel.

Eind oktober had in het Royal Lancaster Hotel in Londen de prijsuitreiking plaats van de European Property Award. De Architectuurprijs in de categorie Publieke Werken in Nederland werd gewonnen door het Gezondheidscentrum De Poort van Borne (bij Twente). De Poort Van Borne is het geesteskind van Erik Mijnhardt, apotheker van de derde generatie.

De Hoge Gezondheidsraad actualiseerde recent haar aanbevelingen voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Aangeraden wordt om later te vaccineren en de risicogroepen te behouden. Voorts spoort de Raad de gezondheidsautoriteiten aan om de vaccinatiegraad te verhogen. Vaccinatie in de apotheek kan daartoe overwogen worden.

Geneesmiddelen komen via allerlei kanalen in het oppervlaktewater terecht en sijpelen ook in minieme hoeveelheden door naar het drinkwater. En hoewel deze microvervuiling als veilig wordt aanzien, gaan er heel wat stemmen op om een nultolerantie in te voeren.

Bariatrische chirurgie is niet altijd de snelle oplossing voor een lastig probleem zoals het vaak nog wordt gepercipieerd. Bij 20 tot 30% van de patiënten is er na de ingreep onvoldoende gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename. Waaraan dat ligt, is niet geheel duidelijk.

Er is een actie bezig om Vlaanderen te leren vaker een beleid te voeren dat op de lange termijn gericht is. België is nooit een land geweest waar de politiek op lange termijn werkte. België was en is een land van pragmatici en compromisbouwers; een land van arrangeurs en plantrekkers, als je de kritische benaming ervoor verkiest.

De kick-off van de Falsified Medicines Directive verloopt vrij vlot, zegt de APB. "Het systeem kampt nog met enkele kinderziektes, maar die groeien er wel uit."

De Britse apothekers gaan door een bijzonder stressvolle tijd. Als de Britten zich buiten Europa zetten zonder strikt uitgewerkte overeenkomsten, is dat catastrofaal voor zowel import als export van geneesmiddelen naar Groot-Brittannië vanuit het vasteland.