Alles over Nederland

Samana, het vroegere Ziekenzorg, heeft op het Koningin Astridplein in Antwerpen actie gevoerd voor betaalbare medicatie. Samana pleit voor een systeem van openbare aanbestedingen van geneesmiddelen om de ziektekosten te doen dalen. Vreemd is wel dat dit systeem, dat bijvoorbeeld door de zorgverzekeraars in Nederland wordt gebruikt, bij onze buren leidt tot continue stockbreuken.

Het is een druk komen en gaan in bepaalde apotheken, net over de grens met Nederland. In Nederland is het immers perfect mogelijk om op voorschrift medicinale cannabis aan te kopen. Voor veel patiënten is de toevlucht tot medicinale cannabis het laatste redmiddel. In ons land is het echter verboden, behalve de mondspray Sativex® dat alleen voor heel strikte therapeutische indicaties.

Met een beetje pech hebben we over negen maanden in Nederland een heuse babyboom. Door problemen met de productie van ethinylestradiol en levonorgestrel is het voor de Nederlandse apothekers op dit moment moeilijk om bij hun groothandelaar de pil te bestellen. Het tekort zou volgende week moeten aangevuld worden...

Het afsluiten van dit vakantienummer gebeurt een beetje in schijfjes. Daardoor komt het dat dit editoraal lang voor het verschijnen van dit blad al op papier moet staan.

Eendracht maakt macht... BeNeLuxA, het samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk waar onze Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block mee het initiatief voor heeft genomen, heeft een eerste, zeer concreet resultaat behaald. Vanaf 1 september wordt nusinersen (Spinraza®), een weesgeneesmiddel dat wordt voorgeschreven voor 5q-spinale musculaire atrofie terugbetaald.

Door te ruiken aan babypoep kan via een 'elektronische neus'(eNose) bloedvergiftiging (sepsis) vroegtijdig worden opgespoord bij couveusekinderen. Dit blijkt uit een studie die de afgelopen jaren is uitgevoerd in 9 intensive care afdelingen voor couveusebaby's in Nederland en België, meer bepaald in het Leuvense Gasthuisberg.

De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Dit zegt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. De reden van zijn stelling is een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Volgens Nulent is de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland goed maar door de productie, die ver van Nederland gebeurt, rijzen er problemen.

U dacht dat de exuberante prijzen van geneesmiddelen iets was waar alleen België mee kampt? In Nederland klinken dezelfde luide stemmen dat geneesmiddelen voor zeldzame ziekten onaanvaardbaar duur zijn. Het AMC in Amsterdam besloot niet langer te roepen, maar te handelen. Het maakt nu zelf een van de dure weesgeneesmiddelen.

Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen, blokletteren de kranten dit weekend ( nvdr 15 april). Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis. Het verhaal van deze jonge vrouw mag niemand onberoerd laten : de betrokken zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis niet, de overheden niet en ook de patienten niet.

Europese laatstejaarsstudenten geneeskunde hebben veel te weinig kennis van geneesmiddelen. In bijna de helft van de gevallen nemen ze een verkeerd besluit. In Nederland doen ze het iets beter.

De Brexit heeft vele gevolgen. Een daarvan is dat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA uit Londen vertrekt. Maanden werd door de lidstaten onderhandeld met EMA om het agentschap binnen te krijgen en uiteindelijk haalde Amsterdam het, dankzij een aantal beloften.

"Als de Belgen met bussen naar Nederland komen om hier hun geneesmiddelen af te halen, dan kan ik ze die net zo goed toesturen." De redenering van de Zaandamse apotheker Gerrit Jan Dannijs kan logisch klinken, maar de man stapt daarmee ook meteen in de illegaliteit. En dat lijkt hij relatief snel begrepen te hebben, want holland.apo.be werd on hold gezet.

Het aantal landgenoten dat na overlijden minstens één orgaan heeft gedoneerd bedroeg vorig jaar 348. Dat is 8,4% meer dan in 2016. Daarnaast waren er 99 Belgen de een orgaan afstonden bij leven. Het aantal transplantaties in ons land bedroeg vorig jaar 1.041, tegenover 1.016 in 2016. Met die cijfers behoort België tot de beste leerlingen van Eurotransplant, het netwerk dat acht Europese landen bundelt die samenwerken op het vlak van orgaandonatie en -transplantatie.

Nederlandse openbare apotheken hebben vorig jaar 15 procent vaker dan in 2016 een geneesmiddel met medicinale cannabis verstrekt. Dat is weliswaar veel minder dan de stijging van 75 procent die de Stichting Farmaceutische Kengetallen in 2016 noteerde. Het gebruik van olievarianten van medicinale cannabis neemt wel sterk toe, namelijk met 60 procent.

Patiënten die lijden aan chronische sinusitis kunnen voortaan hun aandoening beter opvolgen en er meer informatie over vinden in de nieuwe app 'MySinusitisCoach'. De app is een primeur voor deze doelgroep en is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Ze is een initiatief van EUFOREA, de non-profit organisatie die de opmars van allergie en luchtwegaandoeningen een halt wil toeroepen. De app is er voor patiënten, maar zal ook voor hun arts en voor wetenschappers heel wat nieuwe mogelijkheden bieden.

In het algemeen belang mogen de Nederlandse apothekers het peperdure - en door patent beschermde - geneesmiddel Spinraza magistraal bereiden. Dat heeft de belangrijkste zorgadviseur van de Nederlandse minister Bruno Bruins openbaar gemaakt. In België gaan we trouwens dezelfde richting uit, maar (tot nog toe) niet voor Spinraza. Wel andere weesgeneesmiddelen zouden binnenkort gewoon door de officina-apotheker bereid mogen worden.

In Nederland financieren de fondsen Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en Sociaal fonds voor de kennissector (SoFoKleS, kamer UMC) een vervolgonderzoek naar de risico's van het contact met cytostatica door ziekenhuismedewerkers. In een eerste luik in 2013-2014 werd gekeken naar de verpleegkundigen, nu zijn de apotheekassistenten en de schoonmakers aan de beurt.

De Nederlandse overheid heeft een akkoord gesloten met het farmabedrijf Vertex voor de terugbetaling van Orkambi. Maar, in tegenstelling tot wat we in de printversie van 'de Apotheker' vandaag vermelden, is Orkambi in ons land niet terugbetaald. Het is wel beschikbaar, maar het prijskaartje voor de patiënt is bijzonder hoog. "Wij hebben geen inzage over wat er in Nederland is gebeurd, maar als Vertex ook hier terugbetaling wil krijgen voor Orkambi, zal het een nieuw dossier bij het CTG moeten indienen", reageert het kabinet-De Block.

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk lanceren vandaag, dinsdag 27 juni 2017, een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector. Door potentieel ingrijpende farmaceutische innovaties in kaart te brengen vóór ze op de markt komen, willen de vier landen er sneller en beter op kunnen anticiperen in hun beleid.

#Apothekerblijfachterjetoog - Oud medicijn ingezet bij gehospitaliseerde coronapatiënten - 'Maak kwaliteit zichtbaar en aantoonbaar'