Alles over Riziv

Vanaf 15 september wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren in de apotheek. Vivel en Recip-e organiseren een webinar over deze 'dematerialisatie'.

Nogal wat apotheken werden midden juli getroffen door de overstromingen. Een ramp voor de apothekers zelf maar ook voor de mensen uit de buurt. Midden deze tragedie blijven ze immers nood hebben aan geneesmiddelen. Om de continuïteit van de bevoorrading te verzekeren nam het federaal geneesmiddelenagentschap maatregelen.

In totaal vertegenwoordigen de magistrale bereidingen die in de openbare officina's worden afgeleverd, een budget van 66 miljoen euro per jaar voor de verzekering en een budget van 17 miljoen euro voor de patiënten. Bijna vijf van de 100 geneesmiddelenvoorschriften zijn magistrale bereidingen. In de meeste gevallen zijn die voorschriften occasioneel.

Welke specialisten schrijven de meeste magistrale bereidingen voor en met welke actieve bestanddelen? De nieuwste Infospot van het Riziv zoomt in op de in 2019 voorgeschreven en terugbetaalde magistralen.

De gezondheidsbegroting voor 2021 bedraagt 30 miljard euro. Enkel op de uitgaven voor geneesmiddelen wordt bespaard. Voor het apothekersbudget wordt het voorstel van de Overeenkomstencommissie gehandhaafd.

Eind augustus leverde het Riziv een eerste rapport af over de impact van covid-19 op de terugbetalingen voor gezondheidszorg. Het rapport geeft zowel een indicatie van de bijkomende kosten als van de gedaalde inkomsten op het terrein als gevolg van covid-19, zo luidt het.

"Het overheidskader rond sommige medical devices raakte de jongste maanden in een stroomversnelling. Belangrijke stappen werden gezet inzake digitale toepassingen. En het wettelijk kader rond STHA komt eraan. Deze ontwikkelingen maken meer waardegedreven zorg mogelijk."

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

Tijdens het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium op 7 februari in Antwerpen werden de verschillende stappen toegelicht die doorlopen worden vooraleer een vaccin in de Vlaamse gratis vaccinatiekorf terecht komt. Aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar het tot stand komen van het Vlaamse vaccinatiebeleid inzake meningokokken.

Het was het socialistisch ziekenfonds dat de kat de bel aanbond. Het ziekenfonds schatte dat 80.000 patiënten tot 600 euro meer remgeld zouden moeten betalen. Want uitgaven die de deelstaten op zich hebben genomen tellen volgend jaar niet meer mee voor de federale maximumfactuur.

Vanaf 1 december moeten ondernemers het bedrag dat hun klant contant betaalt afronden naar 0 of 5 eurocent. Ook voor apothekers en andere zorgverleners geldt dat. Het Riziv zet uitvoerige instructies op zijn website.

De CM wil stoppen met de terugbetaling van cholinesteraseremmers en memantine voor dementerenden. Daartoe startte het ziekenfonds een procedure op bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Enkel de huidige gebruikers zouden de geneesmiddelen nog terugbetaald krijgen.

De overheid wil het voorschrijven van biosimilars aanmoedigen door een incentive voor reumatologen, gastro-enterologen, dermatologen,... Daarover circuleert al enkele maanden een voorstel in de Nationale Commissie. Het gaat om ambulante therapieën. Het Riziv zet begin 2019 een proefproject op, deelde de Bvas mee.

Het Vidis-project van het Riziv stelt e-health ten dienste van de therapietrouw. Bedoeling is om een algemeen beeld te bieden van het medicatieschema van de patiënt zowel voor hemzelf als voor alle zorgverleners.

Vrijdag verscheen in het Belgisch Staatsblad de 'wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid'. De wet geeft de minister de macht het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift verplicht te maken, regelt hoe het e-Attest verplicht kan worden, maakt het makkelijker op te treden bij misbruik van de derdebetalersregeling en versoepelt enigszins de regels voor het toekennen van het sociaal statuut.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.