Alles over Riziv

Hoe gaan apothekers om met patiënten in financiële moeilijkheden? Ziekenhuisapotheker Juliette Lagreula, die momenteel aan de UCLouvain doctoreert over het gebruik van antipsychotica bij schizofrenie, reageert op enkele vragen uit onze enquête.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarige jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

Als apotheker krijg je heel wat regelgeving te verwerken, ook op economisch vlak. Zo doorlopen de prijzen van geneesmiddelen en honoraria van diensten regelmatig een indexering. Die informatie moet uiteindelijk ook steeds transparant tot bij de patiënt komen. Voorzitter Koen Straetmans van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) schetst hoe je daar als apotheker het best mee omgaat.

"Door corona raakten mensen vertrouwd met medische e-platformen. Maar dat ze nog altijd zeven keer moeten doorklikken, krijg je niet uitgelegd. Maak de patiënt toch gewoon eigenaar van zijn eigen gegevens, met een flexibele toegangsmatrix. En we willen ook schrijfrecht."

In het kader van het begrotingstraject 2022-2024 van het Riziv, werden drie gezondheidsdoelstellingen en acht initiatieven ingediend door de APB en OPHACO in samenwerking met de ziekenfondsen.

Vanaf 15 september wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren in de apotheek. Vivel en Recip-e organiseren een webinar over deze 'dematerialisatie'.

Nogal wat apotheken werden midden juli getroffen door de overstromingen. Een ramp voor de apothekers zelf maar ook voor de mensen uit de buurt. Midden deze tragedie blijven ze immers nood hebben aan geneesmiddelen. Om de continuïteit van de bevoorrading te verzekeren nam het federaal geneesmiddelenagentschap maatregelen.

In totaal vertegenwoordigen de magistrale bereidingen die in de openbare officina's worden afgeleverd, een budget van 66 miljoen euro per jaar voor de verzekering en een budget van 17 miljoen euro voor de patiënten. Bijna vijf van de 100 geneesmiddelenvoorschriften zijn magistrale bereidingen. In de meeste gevallen zijn die voorschriften occasioneel.

Welke specialisten schrijven de meeste magistrale bereidingen voor en met welke actieve bestanddelen? De nieuwste Infospot van het Riziv zoomt in op de in 2019 voorgeschreven en terugbetaalde magistralen.

De gezondheidsbegroting voor 2021 bedraagt 30 miljard euro. Enkel op de uitgaven voor geneesmiddelen wordt bespaard. Voor het apothekersbudget wordt het voorstel van de Overeenkomstencommissie gehandhaafd.

Eind augustus leverde het Riziv een eerste rapport af over de impact van covid-19 op de terugbetalingen voor gezondheidszorg. Het rapport geeft zowel een indicatie van de bijkomende kosten als van de gedaalde inkomsten op het terrein als gevolg van covid-19, zo luidt het.

"Het overheidskader rond sommige medical devices raakte de jongste maanden in een stroomversnelling. Belangrijke stappen werden gezet inzake digitale toepassingen. En het wettelijk kader rond STHA komt eraan. Deze ontwikkelingen maken meer waardegedreven zorg mogelijk."

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

Tijdens het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium op 7 februari in Antwerpen werden de verschillende stappen toegelicht die doorlopen worden vooraleer een vaccin in de Vlaamse gratis vaccinatiekorf terecht komt. Aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar het tot stand komen van het Vlaamse vaccinatiebeleid inzake meningokokken.

Het was het socialistisch ziekenfonds dat de kat de bel aanbond. Het ziekenfonds schatte dat 80.000 patiënten tot 600 euro meer remgeld zouden moeten betalen. Want uitgaven die de deelstaten op zich hebben genomen tellen volgend jaar niet meer mee voor de federale maximumfactuur.

Vanaf 1 december moeten ondernemers het bedrag dat hun klant contant betaalt afronden naar 0 of 5 eurocent. Ook voor apothekers en andere zorgverleners geldt dat. Het Riziv zet uitvoerige instructies op zijn website.

Enquête

Producten op basis van cannabidiol (CBD) zijn nu vrij verkrijgbaar op de markt. De interesse bij de patiënt groeit, maar er zijn tal van vragen en misverstanden bij zowel de gebruiker als de zorgverstrekkers. In deze enquête hebben we de meest gestelde vragen verzameld, om u nadien zo goed mogelijk te informeren rond deze producten. Pro's alsook contra's worden gehoord en we werken aan een optimale, informatieve raadgeving.

Uw mening telt!