Alles over Riziv

"In 2023 is er door de groeinorm 800 miljoen beschikbaar op een Riziv-budget van 35 miljard. Vers geld dat quasi-automatisch naar (tand)artsen, kinesisten en andere beroepsgroepen vloeit. Een transversale logica, met incorporatie van bijvoorbeeld medical devices, ontbreekt."

"In 2023 is er door de groeinorm 800 miljoen beschikbaar op een Riziv-budget van 35 miljard. Vers geld dat quasi-automatisch naar (tand)artsen, kinesisten en andere beroepsgroepen vloeit. Een transversale logica, met incorporatie van bijvoorbeeld medical devices, ontbreekt."

"Het Riziv besteedt miljarden aan honoraria en geneesmiddelen. Er is ook een apart budget voor implantaten. Maar medische technologie is veel meer dan implantaten. Het gaat ook over preventie, vroegdetectie, monitoring, behandeling. Extra aandacht voor de toegevoegde maatschappelijke waarde van medische hulpmiddelen is een noodzaak."

Geconventioneerde zorgverleners krijgen in 2023 een crisispremie. Het Riziv maakte net voor Kerstmis bekend hoe het de 100 miljoen euro wil verdelen waarmee het selectief zorgverleners die zich aan de Riziv-tarieven houden, wil compenseren voor de oplopende kosten.

Hoeveel gezondheidswerkers zijn er in België? Hoe oud zijn ze? Volgens de laatste gegevens van Blikvanger Gezondheid is de meerderheid van de apothekers vrouw en is hun gemiddelde leeftijd 49 jaar.

Al 15 jaar staat Xavier De Cuyper aan het hoofd van het federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Binnenkort gaat hij met pensioen - er wordt momenteel naar een opvolger gezocht. De administrateur-generaal blikt terug op de belangrijkste evoluties van het FAGG. Door de zorgcrisis heeft de bevolking het werk van het agentschap beter leren kennen, stelt hij vast.

Hoe gaan apothekers om met patiënten in financiële moeilijkheden? Ziekenhuisapotheker Juliette Lagreula, die momenteel aan de UCLouvain doctoreert over het gebruik van antipsychotica bij schizofrenie, reageert op enkele vragen uit onze enquête.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarige jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

Als apotheker krijg je heel wat regelgeving te verwerken, ook op economisch vlak. Zo doorlopen de prijzen van geneesmiddelen en honoraria van diensten regelmatig een indexering. Die informatie moet uiteindelijk ook steeds transparant tot bij de patiënt komen. Voorzitter Koen Straetmans van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) schetst hoe je daar als apotheker het best mee omgaat.

"Door corona raakten mensen vertrouwd met medische e-platformen. Maar dat ze nog altijd zeven keer moeten doorklikken, krijg je niet uitgelegd. Maak de patiënt toch gewoon eigenaar van zijn eigen gegevens, met een flexibele toegangsmatrix. En we willen ook schrijfrecht."

In het kader van het begrotingstraject 2022-2024 van het Riziv, werden drie gezondheidsdoelstellingen en acht initiatieven ingediend door de APB en OPHACO in samenwerking met de ziekenfondsen.

Vanaf 15 september wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren in de apotheek. Vivel en Recip-e organiseren een webinar over deze 'dematerialisatie'.

Nogal wat apotheken werden midden juli getroffen door de overstromingen. Een ramp voor de apothekers zelf maar ook voor de mensen uit de buurt. Midden deze tragedie blijven ze immers nood hebben aan geneesmiddelen. Om de continuïteit van de bevoorrading te verzekeren nam het federaal geneesmiddelenagentschap maatregelen.