Alles over SEL Zorgregio Gent

Project 'Merelbeke zit op schema' kent groot succes

Merelbeke was de afgelopen 6 maanden hoofrolspeler in een intensieve campagne rond het gebruik van een medicatieschema. De gemeente, apothekers, artsen, verpleegkundigen, ... en andere zorgverleners evenals alle verenigingen werkten actief mee om ervoor te zorgen dat elke inwoner weet wat een medicatieschema is en- indien nodig - weet hoe een medicatieschema te gebruiken. Bezielers van het project zijn KOVAG en SEL Zorgregio Gent.

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.