Alles over SEL Zorgregio Gent

Merelbeke was de afgelopen 6 maanden hoofrolspeler in een intensieve campagne rond het gebruik van een medicatieschema. De gemeente, apothekers, artsen, verpleegkundigen, ... en andere zorgverleners evenals alle verenigingen werkten actief mee om ervoor te zorgen dat elke inwoner weet wat een medicatieschema is en- indien nodig - weet hoe een medicatieschema te gebruiken. Bezielers van het project zijn KOVAG en SEL Zorgregio Gent.