Alles over VAN

Om de gezondheidszorg efficiënt te verbeteren, moet de expertise van de apotheker ten volle worden benut. Dat schrijft het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) in een memorandum gericht aan de Vlaamse regering die in de steigers staat.

In maart 2021 ging #CAVAsa van start, een project dat Vlaamse huisapothekers laat samenwerken met de lokale Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Tijdens een symposium in het Vlaams Parlement werd teruggeblikt op de ervaringen uit de voorbije twee jaar.

Op de Dag van het Vrije Beroep heeft vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Benjamin Dalle (CD&V) zijn herfstboosterprik gekregen bij huisapotheker Ann Herzeel in Sint-Jans-Molenbeek. Met zijn bezoek wil het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) benadrukken dat het belangrijk is voor de lokale huisapotheker om het statuut van vrij beroep te behouden.

De lokale huisapothekers spelen dankzij hun kennis en ervaring een belangrijke preventierol, door burgers bewust te maken van de gevaren van de zon en op maat advies te geven over zonnebescherming. Daarom focust het VAN-netwerk zich op dit thema tijdens de maand van de preventie in mei, na een succesvolle eerste editie over rookstop in 2021.

Het nieuwe samenwerkingsproject tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) genaamd #CAVASa, start binnenkort een pilootproject. Met als doel de huisapotheker een aanspreekpunt te maken voor welzijnsvragen.

Met het oog op de heropstart van de scholen en terrassen, en met de nakende versoepelingen zijn zelftesten een belangrijk element om de veiligheid te garanderen, zegt het Vlaams Apothekersnetwerk. Ze zijn enkel beschikbaar bij de apotheker, die garant staat voor deskundig advies over het correct gebruik.

Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) is vragende partij om de (huis)apotheker, en andere vaste zorgverleners van de patiënt, in te lichten bij het afnemen van een covid-19-test en het vaststellen van een besmetting. Dat is mogelijk binnen het kader van het gedeeld beroepsgeheim.

Door de huidige isolatiemaatregelen lijkt het aantal gevallen van huiselijk geweld toe te nemen. Het Vlaams Apothekers Netwerk stelt een procedure voor om slachtoffers te helpen bij de aangifte.

Onmiskenbaar hebben apothekers een rol te spelen in de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Een officina is immers laagdrempelig, patiënten vertrouwen hun (huis)apotheker en de beroepsgroep werkt goed samen met andere zorgverleners.