Alles over Van Dyke

Bij het onderzoek naar inflammatie is er tot nu toe vooral aandacht geweest voor pro-inflammatoire mediatoren, die het proces op gang brengen en aanwakkeren. Intussen is men tot het besef gekomen dat inflammatie nog een ander luik omvat: het afremmen van het proces, zodat het uiteindelijk stopt en weefselherstel kan plaatsvinden. Traumeel® speelt hier een unieke rol.