Alles over Vandenbroucke

Sinds 1 juli zijn de provinciale geneeskundige commissies opgedoekt. De Toezichtcommissie die in de plaats moet komen, is nog niet operationeel. Dat zorgt voor nogal wat onduidelijkheid, ook aangaande de wet op de rechten van de patiënt.

Wie er van uitging dat we ons naar het rijk der vrijheid gingen prikken, heeft niet goed opgelet. Het zijn de woorden van biostatisticus Geert Molenberghs. Hij wordt daarin bijgetreden door het gros van zijn collega- experten. De dagelijkse realiteit beaamt hun voorspellingen.