Alles over Verenigd Koninkrijk

Mensen verantwoordelijk maken door ze bij beslissingen te betrekken en het gezond verstand laten spelen. Dat zijn volgens de Antwerpse apotheker Dirk Broeckx de sleutels van een succesvolle uitweg uit de coronacrisis.

Volgens een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform ondervinden vier op de tien chronisch zorgbehoevenden matige tot ernstige gezondheidsproblemen omdat zorg voor niet-covid-19-patiënten werd uitgesteld. Nu de zorgverlening weer is opgestart, beklemtoont het VPP het grote belang van duidelijke informatie.

"Hoewel klanten vaker online gaan shoppen, is het belangrijk om te blijven benadrukken dat geneesmiddelen geen gewone consumptiegoederen zijn. De face-to-face-interactie tussen patiënten en apothekers is belangrijk en waardevol. Dat mag niet verloren gaan. Elke interactie biedt de mogelijkheid om een gezondheidsinterventie te doen en om er zeker van te zijn dat patiënten hun medicatie op een veilige manier innemen."

De opmars van de mazelen in Europa heeft ertoe geleid dat vier landen hun status van "mazelenvrij" zijn kwijtgespeeld. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Albanië, Tsjechië en Griekenland. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend. Ze roept op om meer te vaccineren.

Tot nog toe blijft het tijdig vermoeden van een zeldzame ziekte voor eerstelijnsartsen in vele gevallen een onmogelijke opgave. Daarin zou de informatica weleens verandering kunnen brengen.

Op 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus om Vlaamse, federale en Europese parlementsleden aan te duiden. In de aanloop daarheen stellen we in onze twee edities van de maand mei aan een aantal apothekers op de kieslijsten drie vragen.

Door de beschikbaarheid van triple therapie in één inhaler verdient het gebruik ervan bij COPD enige verduidelijking. Dat vonden althans de professionele zorgverleners in het Verenigd Koninkrijk in een enquête. De resultaten vormden de gesprekstof voor een multidisciplinair expertpanel.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.