Alles over Vita

Wie maakt een medicatieschema op? Wie mag het raadplegen en - vooral - wie mag er veranderingen aanbrengen? Maanden baadde het medicatieschema in een zee van onbeantwoorde vragen. In Vlaanderen hebben de alle betrokkenen samen een nota opgemaakt die duidelijkheid moet brengen.